Send a Message
to MODIEHI

Comments

8,723

Joined

May 17, 2010

MODIEHI's Favorites

MODIEHI Profile

Recent Posts

Lesotho

Ebe ya latelang kemang????? khidik

ya ys a moet...... jo e tlabe ke sono moes  (Wednesday Oct 15 | post #9)

Lesotho

Ebe ya latelang kemang????? khidik

hahahahahahhah haba hlokahale ba tjhentjha mabitso e mong ke eo ka pele o tjhentjha mabitso ..........jo haba topix, hontse hoya jwang kani ha esale ke nyamela.  (Wednesday Oct 15 | post #8)

Lesotho

Kooma e tenya e botsoa!

ja juys a moet................. ha lesatla tlohela ho thothometsa matheka bo monna motho kele siile lea thothometsa ke le fumana lentse lea thothometsa jo ha le satla loka.  (Thursday Oct 2 | post #8)

Lesotho

Ke kopa mosadi ya ka mphang sebono.

ya ysa moet ke hore ba ntse ba sele kere ke tla kgutla bale betere y  (Tuesday Sep 30 | post #28)

Lesotho

Le tsekisa Sash_eng,bahetene ting

o boletse teng nnake le diphoqo tse senang meno ha dihahlama feela sash sash le ha ho kathwe motho o boso a kaba phoso le baneng ba mesea ba so hlahe uwee re utlwile.  (Aug 5, 2014 | post #106)

Lesotho

Le tsekisa Sash_eng,bahetene ting

kataakata ka nnete lena ha esale lehloyo ese e;le boloi.  (Aug 5, 2014 | post #101)

Lesotho

Ke eng ebakang diqabang mona foramong?

ja jy sa moet thank you* dumelag  (Jul 17, 2014 | post #99)

Lesotho

Ke eng ebakang diqabang mona foramong?

mamoratwa ako kgaohane le ntho tsesa o tsweleng molemo please, kgaohana le yena ebile nna ke ya tseba hore motho eo ke mang o tla kgona ho arabana le batho ba tjhenjhang mabitso*thank you*ja jy sa moet.  (Jul 17, 2014 | post #76)

Lesotho

Ke eng ebakang diqabang mona foramong?

ke dumellana le wena hantle kgaitsedi yaka rene re qabana threadeng eo ho buuwang ka yona, ha re kwala thread eo ho fedile,but ena ya hona jwale ha se ya ho feela ese e nyahamisa motho le ho commenta *thank you*ya jy sa moet moet.  (Jul 17, 2014 | post #75)

Lesotho

Ke eng ebakang diqabang mona foramong?

nna ba nqabola ba qabana basa tsebane le ho tsebana meleko ebe ha le ka tsebana teng ho tlaba jwang....  (Jul 17, 2014 | post #72)

Lesotho

Daniel

u qhazi me.com mokgotsi* ke hopola hantle mokenedi mokgotsi.  (Jul 9, 2014 | post #22)

Lesotho

Na mmao ya o tswalang a ka o loya

bo nkgono ba rona haosa loyang hle ba loyang ke batjha bana ebile ha osobone hore ke bona ba fihlelwang ho feta matsatsing ana aka jeno.  (Jul 8, 2014 | post #59)

Lesotho

Na mmao ya o tswalang a ka o loya

mohlang ba o loyang o tla tseba hore boteng.  (Jul 8, 2014 | post #58)

Lesotho

Chitja a ko tle ka koano re qoqe

are ke o blella ditaba tseo o tlo molella tsona o diblelle nna.  (Jul 7, 2014 | post #2)

Lesotho

Who Would You Date In This Forum?

hae mojo ebe motho o tla mothola o rata kapele ha kana.  (Jul 7, 2014 | post #162)