Salote

Auckland, New Zealand

#133 Aug 7, 2012
Confused wrote:
'E XLMAO - koia tau tali ke sio ki he kupesi pe ko e pe`pe` fefe?'Oku 'ikai foki ko ha me'a fo'ou 'eni 'oku fele 'a e mokopuna vao 'o e hou'eiki 'o a'u pe ki he fuofua mokopuna 'o Tupou 4 mo e kuini fehuhu taimi ni ko hono hingoa ko 'Ilima lei Fifita mali kihe Tu'inukuafe. Na'e tala kia Tupou 5 pea 'osi ange ia ko e tala 'o e kupesi ia ko e fa'ahinga ia 'o Joey Mataele 'ata'ataa pe ia. KO e ngaahi talanoa 'eni ia. Ka 'oku ikai foki ke kau kinautolu he lau... ko e lau pe 'a e fanau mali pea ko e tonga tokolahi ko e ko e mate he fie 'iai honau konga 'eiki pea tuku ai pe ia ke si'i fai atu e fakalaulaunoa 'a e famili koia ki he ki'i fanau vao 'oku tala ki he houeiki pea kau lelei ai pe kihe houeiki ke fakatokolahi 'enau kakai kenau pu'i ai.
Ko 'eku toki 'ilo 'eni 'ae tamai 'a 'Ilima?'Aia koe me'a ia na'e 'ikai ke fie tauhi ai 'e Tupou V kane 'ave 'eia 'a Mata'aho? I'm so confused. Me'apango tama kae ta'e'ilo ia 'ehe vaha'ava'e 'ae 'akau ne hu hifo ai. I'm so confused
ha e me'a oku ke si'i lotokovi ai koe ki he fuofua mokopuna 'oe kuini fehuhu,'a ilima Tohi,paaki pe fkofoofa g5 ai,ha neikai fkhalaki ai he'e tu'i moe kuini kana 'ave?ke mahino heikai lava puli 'ae mo'oni ia,koia ai tuku a lotokovi heku mahino ene tamai 'ana,meapago koe ikai teke mea'i 'ae konisela ki pilitania he taimi koia ne eva ai g5 ki he fa'e 'a ilima,io koe aunty ia ene fa'ee,pea fielau hake ai ae tama he koe fefine nae fkofoofa,kaekehe hoko atu pe homou lau ki he ki'i ta'ahine he taumaia oku tokaga atu ia kiai.
ofa

Salt Lake City, UT

#134 Aug 7, 2012
tuku fa'a ai hake 'a Ilima moe fakalangalea...koe kupisi 'o joey 'oku ai mai ai..Fa'e vale koe fua ia 'e loi 'e o hake o hifo ma'u pe 'a 'ene tama..koe 'ilo pe koe toto 'oe Mataele kae lele atu ia 'o loi atu..of course the royal family will take the baby in..koe talaange ko ho nau toto..hoooi.tuku 'e mui homohomo koe me'a 'oku hoko..tala ki he ta koe toto ee..Pea tuku noa'i 'ae ki'i fefine koee 'oku fa'ele kia Ata.remember it takes two babe lol..ki'i fefine kapau 'oku ikai koe tama 'a ATA 'ofa mai 'o tala 'ae mo'oni..he 'e hiki hake hiki hifo ho'o tama mo koe hange tofu ko Ilima..do urself and all of Tonga.i know you do not care what people thinks. But be honest ,if it is,we all have to live with it lol.like U care what we think lol..but if its not..do whats right for your child..ke 'oua na'a 'alu punou holo he 'ene lahi..."KOE'UHI KO HO'O LOI"..I am happy for you if its HRH child...KOE FINANGALO 'OE OTUA!..Koe ha mautolu kemau kau atu ai..BE HONEST DEAR!Happy Life to you and your Children.......oatu heni 'ae fo'i fasi ko'ena ma'au...Tanya stephens--(little white/brown lies lol ..
Peka

Kogarah, Australia

#135 Aug 7, 2012
ofa wrote:
tuku fa'a ai hake 'a Ilima moe fakalangalea...koe kupisi 'o joey 'oku ai mai ai..Fa'e vale koe fua ia 'e loi 'e o hake o hifo ma'u pe 'a 'ene tama..koe 'ilo pe koe toto 'oe Mataele kae lele atu ia 'o loi atu..of course the royal family will take the baby in..koe talaange ko ho nau toto..hoooi.tuku 'e mui homohomo koe me'a 'oku hoko..tala ki he ta koe toto ee..Pea tuku noa'i 'ae ki'i fefine koee 'oku fa'ele kia Ata.remember it takes two babe lol..ki'i fefine kapau 'oku ikai koe tama 'a ATA 'ofa mai 'o tala 'ae mo'oni..he 'e hiki hake hiki hifo ho'o tama mo koe hange tofu ko Ilima..do urself and all of Tonga.i know you do not care what people thinks. But be honest ,if it is,we all have to live with it lol.like U care what we think lol..but if its not..do whats right for your child..ke 'oua na'a 'alu punou holo he 'ene lahi..."KOE'UHI KO HO'O LOI"..I am happy for you if its HRH child...KOE FINANGALO 'OE OTUA!..Koe ha mautolu kemau kau atu ai..BE HONEST DEAR!Happy Life to you and your Children.......oatu heni 'ae fo'i fasi ko'ena ma'au...Tanya stephens--(little white/brown lies lol ..
tapali ko e mo e loto 'elo ki he fai 'a e kakai mo e fale 'o e Tu'i. Nanao ho matamui o'o 'emo'i pea fakananamu ho 'usii mo e mamahi noa'ia. Hela e kakai ia he 'ave honau palii ke hoka'i he'e kakai 'oku nau fa'ele kiaii kae mafa'afa'a ho 'usii 'ou he lotomamahi. Peka mene fai ha'o me'a 'oku 'aonga mo e leto hipa...hahhaahaha
meaee

Salt Lake City, UT

#136 Aug 7, 2012
Pekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,koeha koaa 'e fu'u mamahi pehe.ita koe he talaatu 'ae mo'oni..kape ai koe..ka koe me'a 'oku oli ho'o tohi aki 'ae mamahi moe fk-pouli.poupou'i 'ae ave holo 'e PALI free kaukau eheee!.he fo'i konga ko'ena 'oku ke pehe...hela 'ae kakai he ave eheee!honau pali ke hoka'i eheee! he 'e kakai...KAKAI eheee! mahino mai 'ae homohomo 'ae me'a ngaue kihe KAKAI...ko'ena 'oku ke talamai pe 'ae 'AVE holo 'e me'a ngaue kihe KAKAI kae tala kihe KAKAI kehe eheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!' ofa atu kiate koe si'i fk-'ofa mo'oni..pea ke talamai 'oku ou loto mamahi..IT'S THE FACT..and look who's talking eheee!!mamahi 'ena he 'AVE holo...U are exactly what you SAY!! uuma uuma uuma atu...
foilole

Auckland, New Zealand

#137 Aug 7, 2012
koe fefine tonga??
HALI

Tonga

#138 Aug 7, 2012
FANGA TOLE MOU ALU FAI MOU NGAUE OKU AONGA KAE TUKU E KAU NOA IA MOE FANGA USI KOE MEA KOKOE MEA
Salote

Auckland, New Zealand

#139 Aug 7, 2012
ofa wrote:
tuku fa'a ai hake 'a Ilima moe fakalangalea...koe kupisi 'o joey 'oku ai mai ai..Fa'e vale koe fua ia 'e loi 'e o hake o hifo ma'u pe 'a 'ene tama..koe 'ilo pe koe toto 'oe Mataele kae lele atu ia 'o loi atu..of course the royal family will take the baby in..koe talaange ko ho nau toto..hoooi.tuku 'e mui homohomo koe me'a 'oku hoko..tala ki he ta koe toto ee..Pea tuku noa'i 'ae ki'i fefine koee 'oku fa'ele kia Ata.remember it takes two babe lol..ki'i fefine kapau 'oku ikai koe tama 'a ATA 'ofa mai 'o tala 'ae mo'oni..he 'e hiki hake hiki hifo ho'o tama mo koe hange tofu ko Ilima..do urself and all of Tonga.i know you do not care what people thinks. But be honest ,if it is,we all have to live with it lol.like U care what we think lol..but if its not..do whats right for your child..ke 'oua na'a 'alu punou holo he 'ene lahi..."KOE'UHI KO HO'O LOI"..I am happy for you if its HRH child...KOE FINANGALO 'OE OTUA!..Koe ha mautolu kemau kau atu ai..BE HONEST DEAR!Happy Life to you and your Children.......oatu heni 'ae fo'i fasi ko'ena ma'au...Tanya stephens--(little white/brown lies lol ..
sio mai heku ha ho sio ka g5?oku mata tatau mo joey?mahalo pe oku nau famili pe,ka ko ena ne osi ave he'e tama 'o sivi DNA ke mahino ki he toega ko ena fale oe tu'i ke tuku a taeloto ki he mo'oni ka mou tali a hono ofefine he koe fo'i ma'a lahi,'ehehee,alu ai ilima he ko ho gaahi fo'i sino ko pilolevu 'osi,pea fielau pe enau ofa 'ia koe he nae ikai puli pea poto mo ho'o fa'e he na'e 'eva'i,logosi kiai pea oku nofo lelei atu ia mo hono Mali toketa kae sii mamahi noa e gaahi loto ia kiai,hili koia koe loto peia tama pea Kuo ola ia o fkasi mai pe ho fofogaeiki,io. Talavou taha pe koe ilima he fg mokopuna,hhhhhh
Paul

North Sydney, Australia

#140 Aug 8, 2012
ofa wrote:
tuku fa'a ai hake 'a Ilima moe fakalangalea...koe kupisi 'o joey 'oku ai mai ai..Fa'e vale koe fua ia 'e loi 'e o hake o hifo ma'u pe 'a 'ene tama..koe 'ilo pe koe toto 'oe Mataele kae lele atu ia 'o loi atu..of course the royal family will take the baby in..koe talaange ko ho nau toto..hoooi.tuku 'e mui homohomo koe me'a 'oku hoko..tala ki he ta koe toto ee..Pea tuku noa'i 'ae ki'i fefine koee 'oku fa'ele kia Ata.remember it takes two babe lol..ki'i fefine kapau 'oku ikai koe tama 'a ATA 'ofa mai 'o tala 'ae mo'oni..he 'e hiki hake hiki hifo ho'o tama mo koe hange tofu ko Ilima..do urself and all of Tonga.i know you do not care what people thinks. But be honest ,if it is,we all have to live with it lol.like U care what we think lol..but if its not..do whats right for your child..ke 'oua na'a 'alu punou holo he 'ene lahi..."KOE'UHI KO HO'O LOI"..I am happy for you if its HRH child...KOE FINANGALO 'OE OTUA!..Koe ha mautolu kemau kau atu ai..BE HONEST DEAR!Happy Life to you and your Children.......oatu heni 'ae fo'i fasi ko'ena ma'au...Tanya stephens--(little white/brown lies lol ..
'Ofa manatu'i ma'upe ko e fu'u hako tu'utamaki ena 'o Tupou I 'oku tukufakaholo mai ai e laini Tu'i 'o e 'aho ni. Ko Kuini Lupepau'u pe na'e mali fakalao mo fakakonisitutone mo Tupou I pea na'e mate kotoa 'ena fanau te'eki ke mate 'a Tupou I. Na'e paasi mai leva 'a e taloni ki hono foha tu'utamaki (ILLEGITIMATE SON) ko Tevita 'Unga kia Fusipala kia Tupou II ki a Salote Tupou III ki a Tupou IV kia GV mo Tupou VI. Koia ai tukunoa'i e fanau tu'utamaki koeni 'oku ke lau kiai, he ko e fu'u kau tu'utamaki kotoa ena 'oku 'i he taloni.
maniee

Salt Lake City, UT

#141 Aug 8, 2012
BLAH BLAH BLAH,WHO IS THE KING OF TONGA AND WHO IS NOT..SIMPLE AS THAT eheee!!!!
teine samoa

Honolulu, HI

#142 Aug 8, 2012
kataki ange 'o ki'i lea fktonga ke mahinooo ..sai ia ke fkmahino ko e fu'u ha'a tu'i bastard talu mei mu'a ..malo Paul e fkmaama ki he kau ta'emahino..
Fala Setane

Canberra, Australia

#145 Aug 26, 2012
tuku pe mu'a keu kii talatalanoa. he kou sio hifo kii mama'o 'ae felafoakii ia moe topic.

kuo hiki hake eni ha'ofanga ia o kohikohi ia 'Ilima + Joey + Ha'atu'i. Kae galo the main topic ko koe feitama ae fokuali kenipela.eheeee

Kou fanongo au ia nae me'a mai a e tu'i ia moe kuini ke vakai pe koe mooni fa'ele ange. He oku osi mahino pe ia koe kii fifine koe HAKENGA & HIFONGA. Ko hoo fie fai moe fie mimii koe mata 'o HELENI SAAFI oku tu'u mo tali.uee Tuku ange hoo mou kee kae oo fufulu homou kasele ke ma'a.'Oleva mu'a ke 'uluaki a'lu a heleni o kumi pe ko hai 'ene tamai.'Oleva ke ma'u ia, kae toki hanga hake fkmanatu pe ko hai nae fkmanga ki ai. Kae toki mahino pe koe huhu'a 'o hai.

Pe koe kee, he koe hako'i fa'ele fa'o toloa 'ene fa'e. pea koe tamai koe hako'i ngaue popula. pea koe tamaa koe hako'i kai potu kakai mali.

pea kapau koe mooni sii fa'ele ki falelahii, tuku ai aa ke hoko ke ua 'aki KULI a BOU6. he koe toki lau ena ia tala mata'elo a ata, moe feti moe ha. Koe papata pe ka na'e lalanga, pe koe tu'uaki mai homou kii fifine ae international slut ena. ha taha pe ne fiema'u ke komo nautolu ke punaa, koe hoosi haasini ena faa'ata fakamanga.

malo
poti

Tonga

#146 Aug 26, 2012
taki taha sio pe kimu'a mo mui hono hala,kae tonu ho laka,'oua 'e sio holo na'a ke mahoka pea toe fakahela...
judge

New Zealand

#147 Aug 26, 2012
Fala Setane wrote:
tuku pe mu'a keu kii talatalanoa. he kou sio hifo kii mama'o 'ae felafoakii ia moe topic.
kuo hiki hake eni ha'ofanga ia o kohikohi ia 'Ilima + Joey + Ha'atu'i. Kae galo the main topic ko koe feitama ae fokuali kenipela.eheeee
Kou fanongo au ia nae me'a mai a e tu'i ia moe kuini ke vakai pe koe mooni fa'ele ange. He oku osi mahino pe ia koe kii fifine koe HAKENGA & HIFONGA. Ko hoo fie fai moe fie mimii koe mata 'o HELENI SAAFI oku tu'u mo tali.uee Tuku ange hoo mou kee kae oo fufulu homou kasele ke ma'a.'Oleva mu'a ke 'uluaki a'lu a heleni o kumi pe ko hai 'ene tamai.'Oleva ke ma'u ia, kae toki hanga hake fkmanatu pe ko hai nae fkmanga ki ai. Kae toki mahino pe koe huhu'a 'o hai.
Pe koe kee, he koe hako'i fa'ele fa'o toloa 'ene fa'e. pea koe tamai koe hako'i ngaue popula. pea koe tamaa koe hako'i kai potu kakai mali.
pea kapau koe mooni sii fa'ele ki falelahii, tuku ai aa ke hoko ke ua 'aki KULI a BOU6. he koe toki lau ena ia tala mata'elo a ata, moe feti moe ha. Koe papata pe ka na'e lalanga, pe koe tu'uaki mai homou kii fifine ae international slut ena. ha taha pe ne fiema'u ke komo nautolu ke punaa, koe hoosi haasini ena faa'ata fakamanga.
malo
fielau pe masi'i e fala aki koe ia e Setane tuha pe mo ho ngaahi fo'i voka voka holo heni

mooni a poti, ai mo siosio holo nake mahokohoka kae toe hela hono monomoni'i koe lol
kole ange

Papakura, New Zealand

#148 Aug 26, 2012
ko fala ia koe manganga holo he fksio e hala e kakai kae ikai fksio 'e ia hono hala naa toki too paloto ha fuu luo 'o toki fetaulaki ai mo setane e hhh
menenga

Tonga

#149 Aug 26, 2012
fa'ele 'ena ia ka au.. ko ata ia ku kei kid hono ule 'o 'ona.
Ezy

United States

#150 Aug 26, 2012
'aia menenga 'e hu e pilinisi ia 'o kau he timi kaukautahi 'a kole ange??
@kole ange..kuo ke kei manatu'i pe 'ae ngaahi fo'i lea fkhouhou 'eiki ke ngaue'aki na'a ku ako'i atu he ko 'ena 'oku ai 'ae fu'u pilinisi teke tokoni'i!
Fielau ai pe e pupula ho 'ulu e .....'osi pe ho'o takipalangi to e 'ai atu mo 'eni??lol
muniao

Tonga

#151 Aug 26, 2012
kou tui au ia ko e me'a fakafo'ituitui pe ia 'a e kakai 'oku 'ikai ke kau ai ha taha pea 'oku taki taha pule pe ki hono mahaki ki he ava ke hu ai

'ikai ke tau 'ilo pe ko ho'o mou ava noa'ia ai ki he me'a 'a ATA ke ha? kataki takitaha lea pe hono laho pea mo hono pali pea tuku e talanoa loi he 'oku 'ikai ke hake 'a ATA ia he kalasi pali 'elo 'usi 'uli ko 'ena eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
kole ange

Papakura, New Zealand

#152 Aug 26, 2012
Ezy wrote:
'aia menenga 'e hu e pilinisi ia 'o kau he timi kaukautahi 'a kole ange??
@kole ange..kuo ke kei manatu'i pe 'ae ngaahi fo'i lea fkhouhou 'eiki ke ngaue'aki na'a ku ako'i atu he ko 'ena 'oku ai 'ae fu'u pilinisi teke tokoni'i!
Fielau ai pe e pupula ho 'ulu e .....'osi pe ho'o takipalangi to e 'ai atu mo 'eni??lol
hehehe malo mu'a taahine EZY e ma'u cutomer, ka koau kuo galo e lea fkhouhou'eiki fai2 peau lapa vale he pea oli'ia tamasi'i pilinisi ia....kou kole atu au ia keke me'a mai pe mu'a koe EZY 'o ako'i ange tama he koe kakau breaststroke oku kune fiema'u hhhhh
Ezy

United States

#153 Aug 27, 2012
@koleange...koe toe stoke e 'ae breast!..wehe koe breast stoke koa..vale au ai!! Free stylea pe kou poto ai!!lol
poti

Tonga

#154 Aug 27, 2012
muniao wrote:
kou tui au ia ko e me'a fakafo'ituitui pe ia 'a e kakai 'oku 'ikai ke kau ai ha taha pea 'oku taki taha pule pe ki hono mahaki ki he ava ke hu ai
'ikai ke tau 'ilo pe ko ho'o mou ava noa'ia ai ki he me'a 'a ATA ke ha? kataki takitaha lea pe hono laho pea mo hono pali pea tuku e talanoa loi he 'oku 'ikai ke hake 'a ATA ia he kalasi pali 'elo 'usi 'uli ko 'ena eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
muniao fiemalie koe,kau kumi'i masi'i koia 'oku lea ka Ata 'o 'ave ki he 'ene kau polisi tamate ke 'aka,hahahahahahahaha

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 49 min raider4life 28,502
Samoa the Hub of the Pacific 1 hr raider4life 2
Names for dating site? 4 hr tony 17
Nopele Luani fakama'u moe SALMON FEFEO ko Eseta... 11 hr Analose12 10
what's do tongans think of samoans 11 hr raider4life 4
Nopele Luani teu mali moe Fokisi osi Faele 11 hr Analose12 28
kataki kohai a Tupou maluhola helu (Jun '14) 12 hr Analose12 27
More from around the web