Miss Heilala contestants make first public appearance

Jul 20, 2012 Full story: Matangi Tonga 43

Seven Tongan beauties registered for the Miss Heilala Pageant 2012-13 made their first public appearance this afternoon, during an orientation program at the Liku'alofa Beach Resort, Kanokupolu,A Tongatapu.

Full Story
First Prev
of 3
Next Last
Anonymous

Tonga

#1 Jul 22, 2012
WOW

“Facebook”

Since: Oct 09

Phoenix, Arizona

#2 Jul 22, 2012
I wish ma wife kathleen walters tha best love u hun=P
prada

San Mateo, CA

#3 Jul 23, 2012
wow manu kau tahine miss heilala 4 this year but am betting on miss black pearl suites.miss kathleen walters-fo'i ma'a lahi atu ho'o fu talavou n wow she a local girl....n she happen to be the oldest contestant which shows a tru tongan beauty kei fkofo'ofa mo kei nofo lelei....gud luck to all the girls n .go kathleen-take the title n u will take the miss south pacific also i bet......

“Facebook”

Since: Oct 09

Phoenix, Arizona

#4 Jul 23, 2012
Watch it thats ma wife
haha

Salt Lake City, UT

#5 Jul 24, 2012
Miss Langi got the looks and the height moe sino 'oku fiema'u hahahahahahaha tali si'i ange lau koee 'a prada kihe nofo lelei..oku tonu ke nau nofo lelei ke kau he Misi he 'e koaa..masi'i me'a 'oku ou ilo 'e au 'ae kau misi 'oku nau nonofo kovi holo pea nau kau he fili Misi..tonu ke ai 'ae fo'i me'a koia ke mahino kihe fanga ki'i finemui 'oku nau lesisita ke kau..kuo pau ke nau MIss not Mrs 'ae me'a ngaue hahahahaha ...malie Tonga!!!!!
tilitilingi

Tonga

#6 Jul 30, 2012
haha wrote:
Miss Langi got the looks and the height moe sino 'oku fiema'u hahahahahahaha tali si'i ange lau koee 'a prada kihe nofo lelei..oku tonu ke nau nofo lelei ke kau he Misi he 'e koaa..masi'i me'a 'oku ou ilo 'e au 'ae kau misi 'oku nau nonofo kovi holo pea nau kau he fili Misi..tonu ke ai 'ae fo'i me'a koia ke mahino kihe fanga ki'i finemui 'oku nau lesisita ke kau..kuo pau ke nau MIss not Mrs 'ae me'a ngaue hahahahaha ...malie Tonga!!!!!
HAHA? ko koe pe nake filimisi avangongo hahaha, koe kuonga maama eni, pea fiemau e kau atamai lelei he ako ke nau kau he feauhi, n of gorse nau kei nofo lelei pea nau siasi mamonga..lol
love mah swagger

Tonga

#7 Jul 31, 2012
mamoga?????hhhh
loto_lelei

Salt Lake City, UT

#8 Aug 3, 2012
yeah might be only 1 or 2 not mamonga ...most judges for the miss heilala are mamonga even the president for the Heilala Committee is mamonga heheheeee....malie malie mali ne nau 'ai ke ma'u enau miss koe'uhi ko'enau siupeli heheheheheeeeeeee I saw all the dvd he fe'auhi not fair .....kaekehe tau fiefia pe ..ka 'oku 'ikai tuku e manumi kau judge.....kapau tau fktokanga'i 'alu pe taimi moe ikai tokolahi e kau ki he fe'auhi ...koe 1,2,3,4 all mamonga....i'm a memeber but be honest 'ikai fai totonu kau judge kou sio kotoa he 'u tau'olunga and i'm a professinal in tongan dance runs in my blood line I pick miss Loumaile Lodge...kae kehe anga ia mamani eee...even in others Miss Loumaile supposed to be placed she did pretty good in her talent is so unique....wow how about her sarong so beautiful..my friends sent me the dvd thats how i knew about this .....anyways Happy happy ....so thanks for all those beautiful girls for everything they did to show their pure tongan blood .....fk'amu pe toe lelei ange kau fkmaau ki he kaha'u .....'ofa atu!!!
NO ONE IS PERFECT

Auckland, New Zealand

#9 Aug 4, 2012
malo loto_lelei,
SAme I watched the tau'olunga on utube! fk'ofo'ofa KATOA 'ae tamaiki, BUT kiate au, koe miss loumaile I fink ku totonu kene ikuna, SO UR SAYING IT WASN'T HER? well, hange koe lau! koe pehe ke fie miss ha taha koe 'atunga pe ena 'ae Komiti mo 'enau kau kave! KATAKI 'OKU'IKAI AKO'I HETAU SIASI MAMONGA 'AE KAKAA!!!'ai ke ngali poto 'EtAU SIASI kataki. I watched e talent! koe hula katoa, TUKEHE 'AE MISS HORIZON'S DANCE moe MISS LOUMAILE'S SKETCH!! WOW!! koe me'a ia koe talent! mani eh ngali sai ke tuku 'eku mali pisope kau ta'e siasi moe ta'eoli, ko Misi Sika 'ataaa ena eh!'ofa mai moe kau fkmaau hange ko MAILE LAUMOMO.. EXCUSE US TONGANS WHO LOVE TONGA??? kuo ha 'a Robina Nakau ia moe kau fkmaau ku mahino enau expert he ngaahi me'ani? KOMITI? tuku aa e fakapiko, koe fie 'ai e takimamata ke ola hetau ki'i fonua kae hakule hake homou me'a noa'ia, kapau ne pehe, ikai ke mou fnogonogo ke ta'aki hake pe 'EMAU kau MAMONGA kenau miss kae tuku aa tamaiki kehe.. mahalo koe mamonga pe ku TOngans! I LOVE MY CHURCH, kae kataki MIsi SIka moe KOMITI???? THIS IS NOT A PROPER UGLY WAY TO GAIN OURSELVES POPULARITY he me'a fakafonua mo fakalukufua!
Kei Tonga a Tonga koaa

Auckland, New Zealand

#10 Aug 4, 2012
miss langi :) she's a cute girl :) fklata e uike heilala, kuo mau foki mai ki muli ni moe fakalata'ia he uike heilala, he lava lelei e Katonga 'emau apiako 'ofa'anga ko Liahona pea moe ngaahi fakafiefia.'ofa pe 'e toe lelei ange he kaha'u..'ae kakaa 'ae kau fkmaau eh! mooni lahi, mau fiefia he ikuna he miss liahona e fe'auhi, kae pango!!! ku 'iai pe 'ete konga maa he sio atu kihe'ete fiefia he fu'u fkmaau'i kakaa'i pehe'i e miss heilala.. Ebony earned the crown well, pea fakalata :-) tau fiefia katoa ai, ka kiate au koe Miss Loumaile 'ae tokotaha ne sio kiai 'a Tonga mo MULI NI foki te na COMPETE moe miss Liahona he kalauni. VERY OBVIOUS 'ae makehe 'ae ongoua koeni, pea kapau ne tau sio kihe sarong moe talent? ne totonu pe ke kau e Miss Loumaile ia he top 4 'iai. Pea kuo te sio he nau ngaahi 'ata 'oe kau contestants, kuo nau maheni mo fe'ofofani, KOE TAUMU'A ia 'etau katoanga,'uluaki ikuna'i kitautolu tautolu mo tau fiefia, pea 'ikai ke tu'u atu he stage koe compete kkoe fai e lelei taha, tataha kae fklagata'aki hake e Komti ia mo 'enau fa'ahinga fili fkmaau fktupu sesele, pea 'e iku fktupu ai ha va he fanga kii tamaiki! pea 'omai e fu'u theme ia o langoa he banner kae'ikai ha no fk'aonga'i 'e taha! Ebony Nuku you have our Support, and We've seen how the miss loumaile is very HUMBLE and with a strong loving and beautiful personality, that she didn't mind e ANGA PALAKU E KAU FKMAAU MOE KOMITI, BUT held her dead high he oku TLNOA'I ia 'e TONGA MOE KAINGA TONGA I MULI NI.. even kau PAPALANGI ku nau sio o ohovale he ikai place 'ae Taleniti Ta fktataa.. because koe Talent ia, kae toe osi mai etau kakai hetau siasi o place ai pe e hula he taimi kotoa henau fkmaau! KEI TONGA KOAA A TONGA?? ngali sai ke tamatei e komiti fkpiko koena, ikai kemou APPRECIATE e taleniti moe UNIQUENESS 'etau fanga ki'i tamaiki Tonga, ikai ngata ai NGALIVALE mo 'emau siasi Mamonga,'ai pea pehe kuo 'ikai ko ha toe siasi ia e kakai ma'oni'oni 'oe ngaahi 'aho ki muini..'AI KE TATAU 'ETAU TU'UAKI 'A TONGA MOE NGAUE KU FAI..
Malo KAU MISS HEILALA COMTESTANTS E NGAUE LELEI.. and ALL THE BEST EBONY!
mingi

Tonga

#11 Aug 4, 2012
Tonu ke ha'u aa ha fakamaau mei langi na'a mou fiemalie ki ai...hahahahahahahahahaaa

mo'oni pe e lau ia !!!! maloo mo e vasaline ke muli ai e Mrs kapau na koha lolo tonga !!'io tau sio he me'a malie ....hahahahahahahaa
loto_lelei

Salt Lake City, UT

#12 Aug 4, 2012
NO ONE IS PERFECT wrote:
malo loto_lelei,
SAme I watched the tau'olunga on utube! fk'ofo'ofa KATOA 'ae tamaiki, BUT kiate au, koe miss loumaile I fink ku totonu kene ikuna, SO UR SAYING IT WASN'T HER? well, hange koe lau! koe pehe ke fie miss ha taha koe 'atunga pe ena 'ae Komiti mo 'enau kau kave! KATAKI 'OKU'IKAI AKO'I HETAU SIASI MAMONGA 'AE KAKAA!!!'ai ke ngali poto 'EtAU SIASI kataki. I watched e talent! koe hula katoa, TUKEHE 'AE MISS HORIZON'S DANCE moe MISS LOUMAILE'S SKETCH!! WOW!! koe me'a ia koe talent! mani eh ngali sai ke tuku 'eku mali pisope kau ta'e siasi moe ta'eoli, ko Misi Sika 'ataaa ena eh!'ofa mai moe kau fkmaau hange ko MAILE LAUMOMO.. EXCUSE US TONGANS WHO LOVE TONGA??? kuo ha 'a Robina Nakau ia moe kau fkmaau ku mahino enau expert he ngaahi me'ani? KOMITI? tuku aa e fakapiko, koe fie 'ai e takimamata ke ola hetau ki'i fonua kae hakule hake homou me'a noa'ia, kapau ne pehe, ikai ke mou fnogonogo ke ta'aki hake pe 'EMAU kau MAMONGA kenau miss kae tuku aa tamaiki kehe.. mahalo koe mamonga pe ku TOngans! I LOVE MY CHURCH, kae kataki MIsi SIka moe KOMITI???? THIS IS NOT A PROPER UGLY WAY TO GAIN OURSELVES POPULARITY he me'a fakafonua mo fakalukufua!
Mo'oni lahi ia 'ikai ako'i ia he siasi ka kuo hanga he'e ta'e faitotonu 'o fkava e ngutu kakai ke lea mai kihotau siasi kae hili ia fk'ofo'ofa pe siasi ia pea fk'ofo'ofa 'aupito fk ki'i tamaiki pea maloo 'enau loto lahi kenau tu'u mai fkfofonga'i e 'u kautaha hono tu'uaki hotau ki'i motu....ka 'oku tau fktauange ke fili ha kakai kenau fai totonu hono fkmaau'i e ngaahi me'a pehee ni he 'oku ou tui 'oku 'osi'iloi takitaha pe fanga ki'i tamaiki fk'ofo'ofa koeni 'ae ngaahi me'a tenau place ai pea kou tui 'oku'iai enau ta'e fiemalie kiai......kaekehe ne anga fefee hoo 'ohake e tokotaha 'akapulu ia kau he kau fkmaau ...ne 'ikai fai ha 'akapulu ia ai mhk....'it's so funny...kuo taimi ke lele 'a Tonga moae taimi e fklakalaka kae 'oua 'omai kau 'akapulu ia he 'oku 'ikai fai ha tekolo moha lele pulu he fe'auhi lol....I'm 100% support all the contestant he fe'auhi and I total respect in everything they did....even the Miss Heilala 2012 wish her all the best.....kou tui Rubina Nakao is one of the best to be one of the judges with no doubt...pea kuo si'i 'ohake ai pe hotau siasi he 'ikai fai totonu kau fkmaau, pea fktuta 'ae fa'ahinga to'onga koeni 'ene mata'aa'aa hono fkmaau'i kaekehe tui 'oku tau ako pe ngaahi me'a lahi mei heni ke toe fklelei'ii ange e komiti mo 'enau fili kae ifo pea neka aipe hotau loto ke fai ha poupou mo teke e langi e kau finemui kuo nau loto lahi kenau kau mai kiai...he 'oku 'ikai koha me'a faingofua ia kianautolu kenau kau pea nau fehangahangai mo ha ngaahi lea moe ha fua...si'i 'ofa lahi atu Kau MISS 2012....God bless you all mo homou ngaahi famili takitaha...pea maloo e poupou ngaahi famili....All the best to MIss Heilala 2012.......'ofa atu!!!
why me

Tonga

#13 Aug 5, 2012
NO ONE IS PERFECT wrote:
malo loto_lelei,
SAme I watched the tau'olunga on utube! fk'ofo'ofa KATOA 'ae tamaiki, BUT kiate au, koe miss loumaile I fink ku totonu kene ikuna, SO UR SAYING IT WASN'T HER? well, hange koe lau! koe pehe ke fie miss ha taha koe 'atunga pe ena 'ae Komiti mo 'enau kau kave! KATAKI 'OKU'IKAI AKO'I HETAU SIASI MAMONGA 'AE KAKAA!!!'ai ke ngali poto 'EtAU SIASI kataki. I watched e talent! koe hula katoa, TUKEHE 'AE MISS HORIZON'S DANCE moe MISS LOUMAILE'S SKETCH!! WOW!! koe me'a ia koe talent! mani eh ngali sai ke tuku 'eku mali pisope kau ta'e siasi moe ta'eoli, ko Misi Sika 'ataaa ena eh!'ofa mai moe kau fkmaau hange ko MAILE LAUMOMO.. EXCUSE US TONGANS WHO LOVE TONGA??? kuo ha 'a Robina Nakau ia moe kau fkmaau ku mahino enau expert he ngaahi me'ani? KOMITI? tuku aa e fakapiko, koe fie 'ai e takimamata ke ola hetau ki'i fonua kae hakule hake homou me'a noa'ia, kapau ne pehe, ikai ke mou fnogonogo ke ta'aki hake pe 'EMAU kau MAMONGA kenau miss kae tuku aa tamaiki kehe.. mahalo koe mamonga pe ku TOngans! I LOVE MY CHURCH, kae kataki MIsi SIka moe KOMITI???? THIS IS NOT A PROPER UGLY WAY TO GAIN OURSELVES POPULARITY he me'a fakafonua mo fakalukufua!
we were all shocked, miss loumaile placed 3rd he tauolunga, n none he talent n sarong.. even her interview was awsome, she placed 4th...:( malo, kainga e tala mai e mahino, he koe kau judges nae enisiniai pe e tafolosa bloomfield, n u know who i he komiti, they were scared naa place e miss loumaile, coz her first cousin mafi tuinukuafe was a former miss loumaile n Miss Heilala 2010-2011..pea toe taha fiemau pe ke mau ki liahona..n yes ebony earned it well, she deserves it, at least talent belongs to miss loumaile n tauolunga as well... Audrey's talent is unique n she desinged n sketched all her costumes, teunga tauolunga, sarong n island creation..she is a local, n WE are all proud, oku lavame'a e local girls tatau tofu pe moe hoihoifua ae kau taahine tupu i muli!!!malo
fenaapasi

Salt Lake City, UT

#14 Aug 5, 2012
MHK mo'oni e lau e finemotu'a mei homau kolo ...Poho ee poho eee kotea tou pehee ai le fu'u komiti ...fe koaa tou palesiteni mo 'ene fu'u kau leiti ehk.....mou kataki ne kau mai taha 'akapulu ia he fkmaau mahalo ne si'i tokanga kiai taki e komiti heheheeee.....'ooouuuuaaaaa kuo tau ongo'i kotoa pe hono fkehaua'i he kau fkmaau 'ae kau Miss pea kuom te'eki ai ha filimisi 'i tonga hangee koe ta'u ni,'ilonga lelei e mio'i e kau fkmaau ..'i he'eku sio he dvd ne makehe e Miss Loumaile he'ene mohu taleeniti'ia she creates her own creations and design her own costumes for her tongan dance ,,,,interview she did pretty good...'e Tonga koeha koaa 'ikai kau ai e kau finemui taleeniti'ia koeni kaekehe mahalo koia pe na'a ne create hono teunga fekau'aki moe theme 'ae heilala week....fktokanga'i hono teunga koe kupesi tokelau feletoa moe manulua pea ko'ene design pe hangee koe fkmatala e mc he po tau'olunga koe fk'ofo'ofa pehee leva e fefine tau'olunga mo hono teunga pea momole moe haka 'ikai ketau fiu he sio..pea kapau 'oku pehee 'eku sio he dvd huanoa ai moutolu 'i tonga na nemou mataa tonu he ngaahi fe'auhi....koe taleeniti mahalo te'eki ai ha miss ko hono taleeniti sketch hangee koe kii finemui Miss Loumaile talu e fai e fe'auhi koeni pea ne toe design hono sarong pea toe fk'ofo'ofa 'aupito 'ene me'a kotoa talu mei he 'aho ne kamata ai thats what we call the pure tongan blood pea ko ha tokotaha taleeniti'ia pehee 'oku fiema'u ia kene tu'uaki atu e takimamata ki tu'a pule'anga foki.... he tene lava e design moho fkmatala'i 'ae ngaahi ngaue 'oku ne fai...pea kou fk'apa'apa lahi heni ki he kau komiti mou kataki 'ai e ngaue pea fai ke polofesinale he koe 'atunga eee kuo si'i 'ohake ai hotau siasi ho'omou ngaue hoooiiiii....I totally respect all the contestants he ngaahi me'a kotoa kuo nau fai he uike heilala...wish all the best,.....faka'amu pe kau komiti n kau fkmaau te tau mahu'inga'ia ha taleniti'ia ha taha...'oku 'ikai koe hula ka koe taleeniti mo'oni ha taha hangee koe MISS LOUMAILE....kou tui kapau koha fkmaau ko ha kau muli koe place kuopau Miss Loumaile he koe me'a ia 'oku mahu'inga taleeniti ha taha pea 'oku nau poupou kiai..."ofa atu
lelei fakalukufua

Hamilton, New Zealand

#15 Aug 6, 2012
mingi wrote:
Tonu ke ha'u aa ha fakamaau mei langi na'a mou fiemalie ki ai...hahahahahahahahahaaa
mo'oni pe e lau ia !!!! maloo mo e vasaline ke muli ai e Mrs kapau na koha lolo tonga !!'io tau sio he me'a malie ....hahahahahahahaa
ALU KOE KI TONGA EKE E LOLOTONGA, MAHALO KOE VASALINE KUOKE A'USIA HE KUOKE ILO LELEI EKOE HONO NGAUE'AKI.. tuku e fkmaau ia mei langi moe fklangalea, koe poupou'i pe e kau fkmaau mio'i koe kau VALE pe ia.. EHEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! sio kihe comments! oku respect pe 'ae kau contestants kotoa! kae tuku e 'ai fkmaau mei langi he ko'etau feinga eni kihe lelei fklukufua 'etau ki'i fonua, kae tuku e KUMI TUUGA moe ONGOONGO kihe me'a fkfonua moe fkpiko! MALO EBONY KUOKE IKUNa, MALO KIHE TOENGA E TAMAIKI NEMOU FK'OfO'OFA KATOA!!! tatau aipe koe Miss fe na'ake poupou kiai oku 'ikai koe kumi ha ongoongo katau kataki 'o RESPECT e abilities e fanga ki'i tamaiki.. PEA 'IO... MALO KIHE MISS LOUMAILE he ne HUMBLE enough, kuote sio he ngaahi dvd's 'ene fiefia pe mo enjoy! koe TOnga fiefia ia oku ha mai hene lotolelei..
judge

New Zealand

#16 Aug 6, 2012
fenaapasi wrote:
MHK mo'oni e lau e finemotu'a mei homau kolo ...Poho ee poho eee kotea tou pehee ai le fu'u komiti ...fe koaa tou palesiteni mo 'ene fu'u kau leiti ehk.....mou kataki ne kau mai taha 'akapulu ia he fkmaau mahalo ne si'i tokanga kiai taki e komiti heheheeee.....'ooouuuuaaaaa kuo tau ongo'i kotoa pe hono fkehaua'i he kau fkmaau 'ae kau Miss pea kuom te'eki ai ha filimisi 'i tonga hangee koe ta'u ni,'ilonga lelei e mio'i e kau fkmaau ..'i he'eku sio he dvd ne makehe e Miss Loumaile he'ene mohu taleeniti'ia she creates her own creations and design her own costumes for her tongan dance ,,,,interview she did pretty good...'e Tonga koeha koaa 'ikai kau ai e kau finemui taleeniti'ia koeni kaekehe mahalo koia pe na'a ne create hono teunga fekau'aki moe theme 'ae heilala week....fktokanga'i hono teunga koe kupesi tokelau feletoa moe manulua pea ko'ene design pe hangee koe fkmatala e mc he po tau'olunga koe fk'ofo'ofa pehee leva e fefine tau'olunga mo hono teunga pea momole moe haka 'ikai ketau fiu he sio..pea kapau 'oku pehee 'eku sio he dvd huanoa ai moutolu 'i tonga na nemou mataa tonu he ngaahi fe'auhi....koe taleeniti mahalo te'eki ai ha miss ko hono taleeniti sketch hangee koe kii finemui Miss Loumaile talu e fai e fe'auhi koeni pea ne toe design hono sarong pea toe fk'ofo'ofa 'aupito 'ene me'a kotoa talu mei he 'aho ne kamata ai thats what we call the pure tongan blood pea ko ha tokotaha taleeniti'ia pehee 'oku fiema'u ia kene tu'uaki atu e takimamata ki tu'a pule'anga foki.... he tene lava e design moho fkmatala'i 'ae ngaahi ngaue 'oku ne fai...pea kou fk'apa'apa lahi heni ki he kau komiti mou kataki 'ai e ngaue pea fai ke polofesinale he koe 'atunga eee kuo si'i 'ohake ai hotau siasi ho'omou ngaue hoooiiiii....I totally respect all the contestants he ngaahi me'a kotoa kuo nau fai he uike heilala...wish all the best,.....faka'amu pe kau komiti n kau fkmaau te tau mahu'inga'ia ha taleniti'ia ha taha...'oku 'ikai koe hula ka koe taleeniti mo'oni ha taha hangee koe MISS LOUMAILE....kou tui kapau koha fkmaau ko ha kau muli koe place kuopau Miss Loumaile he koe me'a ia 'oku mahu'inga taleeniti ha taha pea 'oku nau poupou kiai..."ofa atu
pea ko hai naa ne ma'u e ipu he faahinga tournament lol
fenaapasi

Salt Lake City, UT

#17 Aug 6, 2012
judge wrote:
<quoted text>
pea ko hai naa ne ma'u e ipu he faahinga tournament lol
FHK ne ma'u ia fu'u taki mo Maile Laumomo koaa ehk
fenaapasi

Salt Lake City, UT

#18 Aug 6, 2012
judge wrote:
<quoted text>
pea ko hai naa ne ma'u e ipu he faahinga tournament lol
Me'a 'e 'aluatu 'a Mingi ia ngaue 'aki e lolo tonga fhk
judge

New Zealand

#19 Aug 6, 2012
fenaapasi wrote:
<quoted text>Me'a 'e 'aluatu 'a Mingi ia ngaue 'aki e lolo tonga fhk
oku ai e faahinga lolo he mataatahi heni koe spill mei he vakalolo nae ngoto, oku ma'u ta'etotongi pe he mataatahi hahaha
loto_lelei

Salt Lake City, UT

#20 Aug 6, 2012
judge wrote:
<quoted text>
oku ai e faahinga lolo he mataatahi heni koe spill mei he vakalolo nae ngoto, oku ma'u ta'etotongi pe he mataatahi hahaha
Ta koe lolo ena kumi 'e mingi mhk.......'oua kohu mingi eeee lol.....

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 3
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 1 hr Dana Robertson 28,126
SOS!! Please HELP!! 1 hr Ezy 1
House in uproar after PM hires his own son 2 hr Ezy 22
Tongan democracy activist becomes first commone... 2 hr Ezy 30
Woman faces over 40 forgery charges 2 hr Ezy 4
Do you think Isileli Folau is a good guy? (Nov '11) 2 hr Ezy 90
Married Virgin 2 hr Ezy 93
More from around the web