Niu

Tonga

#21 Jun 21, 2012
Poly KING wrote:
<quoted text>i used to have respect for faifekaus... nowadays, hange 'oku ma'ama'a pe 'ete sio kihe faifekau... fk.lielia, loi lahi, kai ta'e, tono'unoho, fk.lusa, pea toe kakaa lahi...
Lau lotu pe mo talanoa fk.Sisu, kae'oua pe kuo hake mai ha fo'i me'a pea toki fk.ha mo'oni mai leva 'ae laumalie 'uli e taula'eiki.. malie kau lotu!!
All of the faifekaus
paul

Albany, CA

#22 Jun 21, 2012
Jaybaz Ngututamulea wrote:
<quoted text>
Kingi kai toe fiema'u 'e Paul ke fai he lea ta'e fk-fiemalie ki ai,'iha loki pe.
Fefe ke 'alu 'a Paul 'o fk-tu'u ha'ane topiki 'o lele ai pe moe kau loto tatau moia hange ko sotia nonu.
,,,,,,,,,,kataki tokoua oua mua sii tuli maua mo sotia moe fkaofa tuku pe mua ke ma sii hoko pe ko ha fkamaama ki he tau kii kolomu he koe lahi ane ae kakai fkamaama pea lelei leva ae kii kolomu ko eni ofa atu tokoua
WTF

Stockton, CA

#23 Jun 21, 2012
paul wrote:
<quoted text>,,,,,,,,,,kataki tokoua oua mua sii tuli maua mo sotia moe fkaofa tuku pe mua ke ma sii hoko pe ko ha fkamaama ki he tau kii kolomu he koe lahi ane ae kakai fkamaama pea lelei leva ae kii kolomu ko eni ofa atu tokoua
hu mai pe koe he Jay 'oku pau fefe ia?

Since: Mar 12

Location hidden

#24 Jun 21, 2012
Poly KING wrote:
<quoted text>fekau ke na 'alu 'ai hana loki... na laulau veesi lauloto pe moe luliluli...
Lulilui !!! Hihiii :)) masi'i :)) koe fangota ????????
WTF

Stockton, CA

#25 Jun 21, 2012
Jaybaz Ngututamulea wrote:
<quoted text>
Lulilui !!! Hihiii :)) masi'i :)) koe fangota ????????
Koe fangota leva 'i fe? answer the Question????? tali e fehu'i Jay!
Sotia Nonu

New Zealand

#27 Jun 21, 2012
Poly KING wrote:
<quoted text>i used to have respect for faifekaus... nowadays, hange 'oku ma'ama'a pe 'ete sio kihe faifekau... fk.lielia, loi lahi, kai ta'e, tono'unoho, fk.lusa, pea toe kakaa lahi...
Lau lotu pe mo talanoa fk.Sisu, kae'oua pe kuo hake mai ha fo'i me'a pea toki fk.ha mo'oni mai leva 'ae laumalie 'uli e taula'eiki.. malie kau lotu!!
Thank Poly for sharing how you don't respected the faifekau anymore and I can understand your reaction, and that is normal. But I do not understand why talk about the life of the faifekau hinga behind his back !!!!!!!!. who is going to benefit from this kind of conversation, as it does not have, neither fact or ground that may produce meaningful communication.

Since: Mar 12

Location hidden

#28 Jun 21, 2012
Sotia Nonu
Koe topiki,'oku 'eke atu ke ha 'ae siasi 'oku toko lahi taha 'enau kau faifekau hinga ?
'Oku 'ikai fiema'u he forum ko 'eni ke fk-hingoa mai 'e koe he fo'i toko taha. Mahino atu Sotia !!!!!!!

Koe ki'i savea ki he poini'ni na'a malamalama atu kia koe!!
Siasi SUTT fu'u lelei 'aupito 'Ingilani lelei moia Maama fo'ou sai 'aupito pea pehe kihe ongo siasi Tonga. Koe kau faifekau totoatu 'ae ngaahi siasi ko 'eni,'oku 'ikai sasala mai hanau ngaue pango ke fk-ngali vale'i ai 'enau tokateline.

Koe toenga 'oe ngaahi siasi koe, tuku atu ia kia koe ke ke savea ki ai.
'Ofa atu Sotia, moe ngaue lahi teke fai.
Poly KING

United States

#29 Jun 21, 2012
Sotia Nonu wrote:
<quoted text>
Thank Poly for sharing how you don't respected the faifekau anymore and I can understand your reaction, and that is normal. But I do not understand why talk about the life of the faifekau hinga behind his back !!!!!!!!. who is going to benefit from this kind of conversation, as it does not have, neither fact or ground that may produce meaningful communication.
We have every right to discuss this behind their back... Just like when them Catholic priests went behind the parents' backs to boink their young boy children... F these faifekau loi'elo kasele kai'akau azzes!!!

Mo'oni ho fk.tokanga mai Sotia Nonu... Ka'oku fu'u loi e fa'ahinga lotu 'oe ngaahi 'aho ni.. Kakai tui noa'ia koe kau Tonga!
Sotia Nonu

Auckland, New Zealand

#30 Jun 21, 2012
Jaybaz Ngututamulea wrote:
Sotia Nonu
Koe topiki,'oku 'eke atu ke ha 'ae siasi 'oku toko lahi taha 'enau kau faifekau hinga ?
'Oku 'ikai fiema'u he forum ko 'eni ke fk-hingoa mai 'e koe he fo'i toko taha. Mahino atu Sotia !!!!!!!
Koe ki'i savea ki he poini'ni na'a malamalama atu kia koe!!
Siasi SUTT fu'u lelei 'aupito 'Ingilani lelei moia Maama fo'ou sai 'aupito pea pehe kihe ongo siasi Tonga. Koe kau faifekau totoatu 'ae ngaahi siasi ko 'eni,'oku 'ikai sasala mai hanau ngaue pango ke fk-ngali vale'i ai 'enau tokateline.
Koe toenga 'oe ngaahi siasi koe, tuku atu ia kia koe ke ke savea ki ai.
'Ofa atu Sotia, moe ngaue lahi teke fai.
'A ia kuo mahino 'eni Tamulea 'a e ngaahi siasi 'oku hao pea mo e ngaahi siasi ke fai ki ai ha savea.

Tau pehee tokua kuo 'osi 'a e savea 'oku ke tokanga ki ai, pea kuo ma'u ko e siasi pahai, mosilemi, hindu etc?? Pea ko e ni'ihi 'eni 'o kinautolu 'oku nau mo'ua 'i he 'ulungaanga pango 'oku ke talanoa mai ki ai 'a ia ko Rev Moon, Bishop Lee, Vicar Prasad pea mo Pastor Kayam.

Ko e ngaahi hingoa 'ena kuo 'oatu ke fai ange ha'o tu'utu'uni kiate kinautolu.

'Oku fie fanongo atu 'a e fonua ki ha'o tu'utu'uni fakapotopoto Tamulea ki he fa'ahinga ni, ka e lava ke ma'u ha mahino 'o e 'uhinga ho'o kaveinga.
WTF

Stockton, CA

#31 Jun 22, 2012
Jaybaz Ngututamulea wrote:
Sotia Nonu
Koe topiki,'oku 'eke atu ke ha 'ae siasi 'oku toko lahi taha 'enau kau faifekau hinga ?
'Oku 'ikai fiema'u he forum ko 'eni ke fk-hingoa mai 'e koe he fo'i toko taha. Mahino atu Sotia !!!!!!!
Koe ki'i savea ki he poini'ni na'a malamalama atu kia koe!!
Siasi SUTT fu'u lelei 'aupito 'Ingilani lelei moia Maama fo'ou sai 'aupito pea pehe kihe ongo siasi Tonga. Koe kau faifekau totoatu 'ae ngaahi siasi ko 'eni,'oku 'ikai sasala mai hanau ngaue pango ke fk-ngali vale'i ai 'enau tokateline.
Koe toenga 'oe ngaahi siasi koe, tuku atu ia kia koe ke ke savea ki ai.
'Ofa atu Sotia, moe ngaue lahi teke fai.
Jay,neu ki'i inu kava 'ane po he mau ki'i kalapu,koe toki 'a hake eni ke fai ha fo'i mimi pongipongi,'ou sio hifo kihe tali malie kuo ke fai he loki ni,pea 'oku saipe ia he koe topiki na'ake post,ka 'oku tonu pe ke 'oua tetau nofo 'o popula atu kihe ngaue 'ae ngaahi siasi 'oku 'ikai teke fklau mai,koe tonga kotoa pe kitautolu,tau feinga pe ke ma'u e melino he taimi kotoa kae 'ifo 'ete 'a hake he pongipongi 'oku tokoto ha ki'i fefine tonga fo'i sino lelei hoto mohenga,koe 'atunga e koe 'alu ai pe kihe kava tonga mo hono lohiaki'i ai pe kita he tou'a hahahha

Jay,koau eni fai mai ha'o fekau.

Since: Mar 12

Location hidden

#32 Jun 22, 2012
WTF

Fefe ke ki'i poaki ki he kalapu, he kuo tau pahia he kau tou'a he loihiaki'i ki tau tolu.
Taimi ke fokotu'u hao siasi 'ou!!!!!! Pea tapu na'a toe hu atu ha tou'a ki ai.

Kuo 'osi 'eku ki'i vahe he holo ki he tou'a kae loi 'e'elo mai pe kia au, kae li 'eku $ ki hono mali ki Tonga mo 'ena ki'i fanau.
Kou toki 'ilo ki mui koe tou'a 'oku siasi pasipasi 'I Tonga moe mali moe fanau, kae ha'u ia 'o fk-manifi mai he kalapu ke 'osi ai 'eku ki'i $'aku.

Masi'i WTF kai tama keu 'ilo 'oku lava he kakai fefine Tonga 'oku lau 'enau lotu 'o mata fefeka month malimali'i e kakaa.

Since: Mar 12

Location hidden

#33 Jun 22, 2012
Sotia Nonu
Fei mo tafu ha fu'u fonise afi 'o li kiai 'a moon mo lee, pea koe me'a kia prasad mo kayam 'ano 'akahi ki he 'ana fanga laione.
Pea kuo 'ai ai mo honau fa'ahinga hingoa, fk-tupu taa'i.

Since: Mar 12

Location hidden

#34 Jun 25, 2012
Kau e siasi Mamonga he siasi lelei.
Poly KING

United States

#35 Jun 25, 2012
Jaybaz Ngututamulea wrote:
Kau e siasi Mamonga he siasi lelei.
'Oku maau 'enau fa'u polokalama moe fk.feohi mo tokoni'i honau ngaahi memipa... pea ngali Kalisitiane...

Ka koe me'a kihe tokateline, toki fk.'osi taautaha atu pee 'e kimoutolu. LOL
hhh

Tonga

#36 Jun 25, 2012
Sotia Nonu

Koeha hono maumau hono talanga'i e kau faifekau hinga heni? Kaveinga sai ia ke tau 'ilo kiai koeuhi ke fakamama'o meihe kalasi koia 'etau fanau mo tautolu pe foki telia na'a nau toe fai ha fa'ahinga 'ulungaanga kia tautolu. Tatau tofu pe e kau faifekau mo ha faiako pe enisinia. Ko enau ngaue ko e talaki e ongoongolelei, faiako ke ako'i etau tonounou pea ngaahi he enisinia 'etau fanga ki'i me'alele. Ne nau takitaha ako ki he ngaahi mala'e ni pea ngata ai ka 'oku 'ikai 'uhinga ia ke nau 'Otua aipe nautolu. Ki'i 'ulungaanga ia 'oku hake mai tokua ko e faifekau ko e fakafofonga ia 'o e 'Otua... HALA LAHI. Ko e tama pe ia ne ako ki he hisitolia e lotu pea ne ako'i mo fakamatala mai kia tautolu e me'a koia. Ko kitautolu katoa ko e fakafofonga ia 'o e 'Otua he na'a ne ngaahi kitautolu 'i hono tatau...
Sotia Nonu

Timaru, New Zealand

#37 Jun 26, 2012
hhh wrote:
Sotia Nonu
Koeha hono maumau hono talanga'i e kau faifekau hinga heni? Kaveinga sai ia ke tau 'ilo kiai koeuhi ke fakamama'o meihe kalasi koia 'etau fanau mo tautolu pe foki telia na'a nau toe fai ha fa'ahinga 'ulungaanga kia tautolu. Tatau tofu pe e kau faifekau mo ha faiako pe enisinia. Ko enau ngaue ko e talaki e ongoongolelei, faiako ke ako'i etau tonounou pea ngaahi he enisinia 'etau fanga ki'i me'alele. Ne nau takitaha ako ki he ngaahi mala'e ni pea ngata ai ka 'oku 'ikai 'uhinga ia ke nau 'Otua aipe nautolu. Ki'i 'ulungaanga ia 'oku hake mai tokua ko e faifekau ko e fakafofonga ia 'o e 'Otua... HALA LAHI. Ko e tama pe ia ne ako ki he hisitolia e lotu pea ne ako'i mo fakamatala mai kia tautolu e me'a koia. Ko kitautolu katoa ko e fakafofonga ia 'o e 'Otua he na'a ne ngaahi kitautolu 'i hono tatau...
hhh, Kapau 'oku 'i ai ha kaveinga kuo fokotu'u ke fai ha no talanoa'i 'i ha fa'ahinga ha'ofanga mo e 'amanaki ke fai ha ako mei ai, pea 'i he fakakaukau 'a Sotia,'oku mahu'inga lahi ke pau mo maau 'a e "KAVEINGA". Ki'i vakai ange toko ki he fakalea 'o e kaveinga "siasi ha? has the most faifekau hinga?".

'A ia ko e fu'u 'elia 'e fai ai 'a e talanoa 'oku 'ikai ha no ngata'anga. Hangee ko'eni, kuo 'i ai ha siasi kuo nau tuku mai ki he public ha fa'ahinga mo'oni ki he tokolahi 'enau kau faifekau hinga? Pe ko e kau faiako kuo nau maumau'i 'a e tu'utu'uni 'a e potu ngaue ako, pe kautaha 'a e kau 'enisinia ke nau fokotu'u mai 'i he media, pe letioo ha fa'ahinga fika, pea ko e tokolahi ia 'o e kau faihala 'i he potu ngauee.'Ikai ko e talanoa mo e felaauaki 'e fai ko e lau'i pe 'o e siasi,'apiako, kolo mo e ha fua, pea 'osi ange 'oku 'ikai ha no 'aonga 'e taha??

Pea ko e 'uhinga ia na'e fokotu'u ai 'ae lao pea mo e konisitutone 'a e institution kotoa pe, pea kau ai mo e siasi, pea lesisita 'i he pule'anga, ke hoko ko ho nau malu'i, pea fai ai 'a e fakatonutonu 'oka 'i ai ha ta'efiemalie, pe'ikai femahino'aki.

Ko e mahino ki a Sotia, ko e ngaahi maumau mo e faihala 'oku fai 'e he faifekau mo kinautolu 'i ha fa'ahinga potungaue, ko 'e ne ma'u pe, pea fakahoko leva 'a e tu'utu'uni 'a e potungaue, pe siasi ko ia.

'I he fakakaukau leva ko ia 'o e talanoa'i 'o e kaveinga ta'emahino,'oku 'uhinga leva ia kia Sotia,'oku 'ikai ko e feinga ke solova 'a e palopalema ka ko'etau to e fakalahi atu 'a e palopalema mo e faingata'a.

hhh,'oku tapui 'e he lao 'ae ngutu lau. Pea ka ko e mo'oni talanoa hingoa, ka e 'uhinga 'a e talanoa 'oku fai.
hhh

Tonga

#38 Jul 1, 2012
Totia..

Me'a ia 'a e fakamaau'anga kene fakatonutonu ha me'a 'oku ta'e mo'oni. Tukuange pe 'e koe e kakai ke nau vahevahe e me'a 'oku nau 'ilo mo fanongo ai 'i heni he 'oku nau tau'ataina ke lea.. MAhino ee!
Laka mai 'o palakeni'i hoku su lol.

Since: Mar 12

Location hidden

#39 Jul 1, 2012
Sotia Nonou!!!!!

Lolotonga pe 'e tau nofo he freedom of speech, kuo ke lele mai koe he pulali-fulu.
Me'a fa'iteliha pe 'ae kakai 'e nau lea, pea koe me'a tau'ataina pe 'a Jay 'ene topiki na'e fokotu'u.

Fefe keke fokotu'u ha'o topiki ki he ngaahi me'a 'aonga ko 'ena 'oku ke lave mai ki ai.
Teke blue koe he fk-maau holo, ka 'e tau'ataina pe 'ae kakai ia, ki he 'enau talanoa.

Since: Mar 12

Location hidden

#40 Jul 12, 2012
judge wrote:
si'i oku ki'i mo'ui tama ho ngutu 'ou ia ke lavelave he pani ae eiki....
heiilo atu koe hena
Sio ho Kopate na'e pani 'ehe 'Eiki ha faifekau hinga ????
Koe me'a ia 'oku ui koe ulofi kae teunga sipi.
love mah swagger

Tonga

#41 Jul 31, 2012
siasi mamoga hhh

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
House in uproar after PM hires his own son 7 min Lifuka 13
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 10 min raider4life 28,056
Tongan democracy activist becomes first commone... 1 hr jestr 19
Married Virgin 9 hr raider4life 91
Do you think Isileli Folau is a good guy? (Nov '11) 10 hr raider4life 84
Woman faces over 40 forgery charges 11 hr Ezy 2
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 13 hr uiha 894
More from around the web