Hon. Lupepau'u divorces Matai'ulua

May 18, 2008 Full story: Matangi Tonga 4,663

Nuku'alofa , Tonga: HON. Lupepau'u Tuita finalised a divorce with her husband Matai'ulua Fusitu'a on Thursday, May 8 when the Nuku'alofa Supreme Court granted her divorce application. via Matangi Tonga

Full Story
mario fatafehi

Castle Hill, Australia

#4830 Aug 18, 2013
HONEY wrote:
<quoted text>
You are 101% right. Lahi pe ae confused ia koe
taemahino. like you said, koe kakai fefine koe
kakai mole and they dont have any rights for land and the entitlement as well. nae ''LOST'' pe a Pau'u ia since she was born lol. Tau kii lost.com kiai heeher
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
kalokalo

Merrylands, Australia

#4831 Aug 18, 2013
mario fatafehi wrote:
A mother is in the kitchen making dinner for her family when her daughter walks in.“Mother, where do babies come from?” The mother thinks for a few seconds and says,“Well dear, Mommy and Daddy fall in love and get married. One night they go into their bedroom, they kiss and hug, and have sex.” The daughter looks puzzled so the mother continues,“That means the daddy puts his penis in the mommy’s vagina. That’s how you get a baby, honey.” The child seems to comprehend.“Oh, I see, but the other night when I came into your room you had daddy’s penis in your mouth. What do you get when you do that?”“Jewelry, my dear. Jewelry.”
you have a very strange sense of humour mario LOL
kalokalo

Merrylands, Australia

#4832 Aug 18, 2013
I copy and paste this bit of info from facebook

can everyone just wait for lupepauu to give birth from this marriage then we all beleive its true? I dont know where Kaniva got their info but one of the Tongan "real" princess wont beleive it until lupepauu gives birth and i beleive that princess. wait for next year maybe?
fakasiosio

Merrylands, Australia

#4833 Aug 19, 2013
mario fatafehi wrote:
<quoted text>
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
i think it will be phaedra? i hope its her?
fakamatalili

Merrylands, Australia

#4834 Aug 19, 2013
mario fatafehi wrote:
<quoted text>
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
i hope the fusitu'a title goes to lord fusitu'a brother. i hate litlle phaedra because she is a smart arse little kid LOL
fale hopo

Kenthurst, Australia

#4835 Aug 19, 2013
mario fatafehi wrote:
<quoted text>
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
it looks like they will end up in court for this one?

Since: Dec 12

Honolulu, Hi

#4836 Aug 19, 2013
fakamatalili wrote:
<quoted text>
i hope the fusitu'a title goes to lord fusitu'a brother. i hate litlle phaedra because she is a smart arse little kid LOL
awwww cmon leave the children alone
kalokalo

Kenthurst, Australia

#4837 Aug 19, 2013
Tafi wrote:
What a case she is? She deserved the video tape because she herself is a nasty person. She's fie'eiki, she thinks she's the FAHU for the whole tonga and she treats people like animals...Everything happens for a reason...she deserved the video and God had made it happen for her to marry Mataiulua for her to realize to come down to earth..She thinks too highly of herself...Sad one!
masi'i Tafi, fefe fau ho fakalili'a 'ia lupepauu? LOL. i noticed you are posting from Tonga. Vakai foki na ko mataiulua eni? LOL.
kalokalo

Kenthurst, Australia

#4838 Aug 19, 2013
bad wrote:
'oku fakaoli 'ete lau e forum ko eni. koe tokolahi 'oku nau fakalili'a 'ia lupepau'u. na'e 'ikai keu 'ilo 'oku fu'u anga kovi pehe 'a lupepau'u. koe me'a koee 'oku tau mahino'i 'oku mo'ui ta'e'ofa 'a lupepau'u.
dear "bad"
you sound hurt by lupepauu? manatu'i ma'u pe e moto 'etau ki'i fonua, koe 'otua mo tonga ko hoku tofi'a. tuku ki he 'otua mafimafi kene fakatonutonu e me'a kotoa.'oku ke pehe ko lupepauu 'oku mo'ui ta'e'ofa? sio fakalelei atu pe kia lupepauu. ko ena na'e tala koe mali lahi taha he hisitolia 'o tonga 'a 'ene mali kia mataiulua. koe ha leva e me'a 'oku hoko? kuo na vete pea lele mo 'ene fu'u faiva fakalielia he internet. fakakaukau pe ki ai? koe 'otua mafimafi ia na'ane tautea'i 'a lupepauu hene mo'ui ta'e'ofa. pea ko eni 'oku 'ikai pe ke tuku e mo'ui ta'e'ofa 'a lupepauu. tau tuku kotoa pe ki he ivi moe paoa fakalilifu 'oe 'otua mafimafi ke ne toki fakatonutonu e mo'ui ta'e'ofa 'a lupepau'u. fakakaukau fakalelei pe ki ai. koe paoa fakalilifu ia 'ae 'otua 'oku 'ikai toe loi.'oku mo'oni. i must be honest. the more i read this thread the more i can see about lupepauu. in my short summary. i remember the old classic movie, great expectations. lupepauu is the cold and beautiful estella? LOL. the themes in the movies included love and rejection, wealth and poverty, and always the triumph of good over evil. tau tuku e me'a kotoa ki he 'otua mafimafi kene fakatonutonu e mo'ui ta'e'ofa 'a lupepauu. malo.
honest

Kenthurst, Australia

#4839 Aug 20, 2013
i just want to let everyone knows that I do have the dvd of taone tukuaho and mataiulua fusitua sex video. I paid the Tongan matalemu dude $3000 Australian dollars before he agreed to give me a copy. i am NOT going to put it up on the net because what goes around comes around. unless someone has a very good reason then i will put it up on the net?
kai koa

Kenthurst, Australia

#4840 Aug 21, 2013
I heard a very different story about the epeli and lupepauu marriage. Something along the line that this marriage is not true? The only way to disprove this theory is to wait for lupepauu to give birth then everyone beleives that the marriage is true? It really should be this time next year that she should give birth?
mate

Artarmon, Australia

#4842 Aug 24, 2013
'oku kei tu'u tonu pe moto 'o Tonga, koe 'otua mo Tonga ko hoku tofi'a. tau siosio fakalelei atu pe ki he kau mali. ko sione filipe senior eni na'e ngaue popula 'i Long Bay jail Sydney, Australia koe drug trafficking? No wonder why i never saw him in any function of his son wedding. may be he is not welcome by tuita and pilolevu or he is too embarrassed of his past? LOL. so, frederica going to a drug dealer family? LOL. as for lupepauu wedding. well,tau tuku kotoa ki he 'otua kene toki fakatonutonu. mou sio lelei atu pe kiai. kuo vete meia mataiulua pea kuo fonu e internet hene faiva fakalielia. all you have to do is type in princess lupepauu sex video into google and there are hundreds of websites with her sex video. tau sio atu pe ki hono fa'ahinga vala 'o lupepauu hene mali.'oku 'asi lelei mai hono tu'a 'ae fu'u ta tatau. me'a koe ma'ulalo atu. na'e sio ho vale kaita'e ko ha vala mali ia moe stupid fat cow. kuo hanga eni 'a lupepauu ke fakamamahi 'a pilolevu mo tuita ka na'e talaange hene mom pilolevu ke fule'i 'o mali pea mafule ai pe 'o 'oua 'e toe tu'u ange ki mahinafekite. koe fakalili'a lahi mo'oni ko pilolevu 'ia taione. koe fakaoli he ko lupepauu 'oku ne tauhi 'a 'epeli taione he taimini pea tene toe tauhi he kaha'u he 'oku afi'i foki 'a epeli taione. sio atu kia lupepauu mo epi.'oku na hala ha 'api. koe 'api ena ia 'o moheofo tuita 'oku na nofo ai 'i mataika. fakaoli ee. tuku ki he 'otua ke 'oange tuha 'o lupepauu. koe fa'ahinga kakai ena 'oku sai 'ia e 'otua hono tautea'i. ko hai na'e 'amanaki 'e vete mo mataiulua pea fonu mahuohua moe internet hene faiva fakalielia. koe 'otua pe na'ane fokotu'utu'u. tau sio pe koe ha me'a palaku 'e hoko. mahalo koe fanau 'a lupepauu mo taione 'e mahaki faka'ofa 'o hange ha lemu ha hoosi. tau tuku kia sihova kene toki aofangatuku.
teine samoa

Aiea, HI

#4843 Aug 24, 2013
koe tu'u he taimi ni ,kuo tau hoha'a'ia he kau te'e he tala n 'afa'i e beautiful wedding.hoiiiiii tau kata atu tautolu ko e fu'u tolongi ha'aki ki lalo ki he faliki .ko e ha e 'uhinga ko e anga palaku ko 'ene fk'ai'ai e fanga mohe mimi hohongo ke nau kapekape'i hono ongo mehekitanga..'oua na'a ne pehee 'e get away from that,what's goes around ,comes around to u..wait for your karma pretty soon.sio koe ko ho poto.tonu si'i kole ha no novena si'i Pau'u so fk'ofa .
fusi

Artarmon, Australia

#4844 Aug 25, 2013
mate wrote:
'oku kei tu'u tonu pe moto 'o Tonga, koe 'otua mo Tonga ko hoku tofi'a. tau siosio fakalelei atu pe ki he kau mali. ko sione filipe senior eni na'e ngaue popula 'i Long Bay jail Sydney, Australia koe drug trafficking? No wonder why i never saw him in any function of his son wedding. may be he is not welcome by tuita and pilolevu or he is too embarrassed of his past? LOL. so, frederica going to a drug dealer family? LOL. as for lupepauu wedding. well,tau tuku kotoa ki he 'otua kene toki fakatonutonu. mou sio lelei atu pe kiai. kuo vete meia mataiulua pea kuo fonu e internet hene faiva fakalielia. all you have to do is type in princess lupepauu sex video into google and there are hundreds of websites with her sex video. tau sio atu pe ki hono fa'ahinga vala 'o lupepauu hene mali.'oku 'asi lelei mai hono tu'a 'ae fu'u ta tatau. me'a koe ma'ulalo atu. na'e sio ho vale kaita'e ko ha vala mali ia moe stupid fat cow. kuo hanga eni 'a lupepauu ke fakamamahi 'a pilolevu mo tuita ka na'e talaange hene mom pilolevu ke fule'i 'o mali pea mafule ai pe 'o 'oua 'e toe tu'u ange ki mahinafekite. koe fakalili'a lahi mo'oni ko pilolevu 'ia taione. koe fakaoli he ko lupepauu 'oku ne tauhi 'a 'epeli taione he taimini pea tene toe tauhi he kaha'u he 'oku afi'i foki 'a epeli taione. sio atu kia lupepauu mo epi.'oku na hala ha 'api. koe 'api ena ia 'o moheofo tuita 'oku na nofo ai 'i mataika. fakaoli ee. tuku ki he 'otua ke 'oange tuha 'o lupepauu. koe fa'ahinga kakai ena 'oku sai 'ia e 'otua hono tautea'i. ko hai na'e 'amanaki 'e vete mo mataiulua pea fonu mahuohua moe internet hene faiva fakalielia. koe 'otua pe na'ane fokotu'utu'u. tau sio pe koe ha me'a palaku 'e hoko. mahalo koe fanau 'a lupepauu mo taione 'e mahaki faka'ofa 'o hange ha lemu ha hoosi. tau tuku kia sihova kene toki aofangatuku.
'E "mate" lemu homo. Koe kulii koe 'a hai na'ake homo he luo 'o hai keke lea pehe 'ai kia Lupepau'u. Koe kei 'alo pe ia 'o Pilolevu pea 'oua na'a mou pehe 'e lava 'e Pilolevu mo Tuita 'o tu'usi 'o ta'engata hona 'alo ko hona kanomate.'Oku 'ikai kau ho tosi 'ou he lea kia Lupepau'u moe fale'alo 'o Tuita mo Pilolevu. Tuku pe moe me'a ia 'ae ongo mehikitangata mo hona fanga nieces. He neongo 'enau talangata'a ka'e kei ongo'i pe 'e Mana mo Me'e e fale'alo 'o Tuita mo Pilolevu he koe fanau hona fu'u tuonga'ane. Ko 'etau valau 'eni he kakai lea noa moe hopo noa holo he siakale kehe kuo ke lele hake 'eni mo koe ia ki'i mokomimi keke kau he lea. Pea tuku pe moe vala mali ia 'o Lupepau'u ke pehe ke mahino koe kofu mali 'oe kakai talangata'a. He ka na'e loto lelei 'a Tuita mo Pilolevu kiai he'e pehe 'ene mali. Na'a tau 'ilo kotoa pe he fuofua ta'ane 'a Lupepau'u mo Matai'ulua he na'e toe 'iai hano toe ua 'i Tonga 'o a'u mai kihe taimini. Me'a fklotofale pe 'anautolu hala kau ai ha taha.'Io 'oku mo'oni tau 'elo 'ia he sio atu kihe kakai 'oku nau oo 'o 'omi ka koe tufa ia 'ae 'Otua pea 'oku 'iai pe hono 'uhinga. Pea koe me'a pe ia 'ae fuifuilupe kenau oo lea fkmolemole kiho nau ongo mehikitanga kae mato'o atu ha fu'u mala. Ok la'i pato tuku ho'o papuu noa'ia.
Abby

Redwood City, CA

#4845 Aug 25, 2013
mario fatafehi wrote:
A Tongan girl goes into a world wide message center to send a message to her mother in Tonga. The man tells her it will be $300. She exclaims, "I don't have any money, but I would do ANYTHING to get a message to my mother in Tonga!!!"
To that the man asks, "Anything??"
And the blonde says, "Yes, anything!!"
With that, the man says, "Follow me."
He walks into the next room and tells her, "Come in and close the door."
She does.
He then says, "Get on your knees."
She does.
He then says, "Take down my zipper."
She does.
He then says, "Go ahead, take it out."
With that she takes it out and takes hold of it with both hands.
The man then says, "Well, go ahead!"
She brings her mouth closer to it, and while holding it close to her lips, she says, "Hello...Mom?"
.......I heard this before and it's still funny.
Lifuka

Tonga

#4846 Aug 25, 2013
mario fatafehi wrote:
<quoted text>
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
Very easy case. The constitution gives the King the ultimate authority on who to give the title to. Eg. Motu'apuaka is not with Manatau and his children. Fakatoufifita is with another family. And so forth. The King decides on who to give the title to and is well protected by the constitution. So, who ever will be the king at the time may decide to give it to someone else kae tuku atu 'a Fusitu'a ia mei Niua ki tafa'aki he kuo motu'a. Ha ha ha!
Noa

Sydney, Australia

#4847 Aug 25, 2013
Lifuka wrote:
<quoted text>
Very easy case. The constitution gives the King the ultimate authority on who to give the title to. Eg. Motu'apuaka is not with Manatau and his children. Fakatoufifita is with another family. And so forth. The King decides on who to give the title to and is well protected by the constitution. So, who ever will be the king at the time may decide to give it to someone else kae tuku atu 'a Fusitu'a ia mei Niua ki tafa'aki he kuo motu'a. Ha ha ha!
Are you trying to say that the king can do anything he wants and he is above the constitution? So, if the king says lupepauu first born son get the tuita title then thats how is going to be? The king can cancell the right of tu'ihalafatai to the tuita title?
stopit

Australia

#4848 Aug 25, 2013
Noa wrote:
<quoted text>
Are you trying to say that the king can do anything he wants and he is above the constitution? So, if the king says lupepauu first born son get the tuita title then thats how is going to be? The king can cancell the right of tu'ihalafatai to the tuita title?
Yeh,the king can do anything if there is no direct male heir? The king has the power depending on situation? Tuita title is different...there are male descendants waiting in line. Now, lupepau'uz daughter might have a chance of her fatherz title upon her kids if she married one of her royal cuzziez hihihi last say from king ....if she was to marry a 'tu'a'? like her mommy now hihihi the king will take the title back and give it to one of his kids.

The king does have power,crown prince right now has 'ulukalala' and 'ata' title etc.....
stopit

Australia

#4849 Aug 25, 2013
mario fatafehi wrote:
<quoted text>
so i assume lupepauu daughter phaedra will inherit the fusitu'a title since her dad mataiulua has no brother? is this the only time when a female person is allowed to inherit the title like the tuuhetoka case? or does the fusitu'a title goes to the current lord fusitu'a brother if he has a brother? ki'i ngali fihi e fo'i case a phaedra or not?
In this case...it's up to the king!!! You can bet your bottom dollar if she married a tu'a? Her kids ain't gettin 'fusitu'a' title...then again,this all comes down if this current 'fusitu'a' has a brother? I gadda feelin he doesn't...why nobody mentions it? Yeah,it's this type of case where it becomes a female line if the king gives permission? Otherwise he'll just take the title lol...the end hihi
stopit

Australia

#4850 Aug 25, 2013
fakamatalili wrote:
<quoted text>
i hope the fusitu'a title goes to lord fusitu'a brother. i hate litlle phaedra because she is a smart arse little kid LOL
Does he have a brother???

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Tonga Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 1 hr Dana Robertson 28,302
tahitian and fijian are the best looking (Mar '14) 1 hr tongangodz 24
The Tongan colonies in fisi,established 1200ad (Mar '14) 1 hr tongangodz 900
Fiji the CENTER of the Pacific 1 hr tongangodz 2
Married Virgin 8 hr tongangodz 98
Do you think Isileli Folau is a good guy? (Nov '11) 8 hr tongangodz 98
Woman faces over 40 forgery charges 8 hr tongangodz 8
More from around the web