Tongan ferry disaster captain 'arrested'

Feb 24, 2010 Full story: The Age 28

The captain of a Tongan ferry which sank last year with the loss of 74 lives has been arrested for knowingly sailing an unseaworthy vessel, news reports said on Thursday.

Full Story
First Prev
of 2
Next Last
Sam

Timaru, New Zealand

#1 Feb 24, 2010
Kapau na'e talangata'a 'a e Kapiteni ki he tu'utu'uni 'a e 'ofisi 'o e Shipping ke folau 'i he Ashika, ko'ene 'ilo 'a e fu'u kovi 'a e vaka, pea tuli ia 'o foki ki 'api, pe ko e fekau ke li ange ha'ane tohi fakafisi. Kaekehe, na'e hoko atu 'a e folau pea 'alu 'a e vaka 'o ngoto.

'Oku ngali tu'u fehangahangai nai 'a e tu'utu'uni 'a e system mo e fakafo'ituitui? Ko e fakamatala 'a e PM kuo 'osi maau pe 'a e lao ia mo e system 'i he ngaahi potungaue 'a e pule'anga. Ka 'okapau na'e hoko 'o tuli 'a e Kapiteni, ko e 'uhi ko'ene talangata'a ki he tu'utu'uni 'a e system, pea hoko mo e ngoto 'a e vaka, kohai nai 'e tukuaki'i?

Sam

Timaru, New Zealand

#2 Feb 24, 2010
Mahalo ko e fakakaukau mahu'inga 'e taha ke fai ha sio ki ai. Ko e ngaahi maumau 'o fekau'aki mo e:

1) kumi 'o ha vaka ke fetongi 'a e Olovaha

2) ko hono talanoa'i 'o e vaka ke fe'unga mo e
fatongia.

3) ko e alea'i 'o e pa'anga ke fakatau'aki

4) ko e alea ki hono kumi mo ha taha totonu ke fai
'a e fo'ingaue ko ia

Mo e ha fua, moe ha fua,'a e ngaahi me'a na'e fai ki ai 'anautolu na'a nau 'uluaki fanau'i 'a e fakakaukau 'o e fiema'u ha vaka, pea mo hono fokotu'utu'u 'o a'u ki hono fakatau mai. Ko e me'a fakaloloma, ko e 'osi 'a e alea 'a e kau taki, pea toki tuku mai 'a e ola kovi 'o 'enau ngaue ke toki 'alu atu si'i kakai hala ke nau kau 'i he alea 'o lavea noa'ia ai.

'Oku ou fakapapau atu kapau na'e fakafisi 'a e Kapiteni,'e 'ikai ke ta'e 'oatu 'e he Shipping, pe ko ha fu'u paipa pe ia 'i he pule'anga ha fu'u pa'anga lahi ki ha taha kapiteni pe 'i Tonga, pea ka 'ikai ke ma'u, te nau fakapuna atu ha fu'u muli, kehe pe ke tu'u honau loto. Pea ko hono mo'oni ia 'o e system 'oku ngaue 'aki 'e he ki'i pule'anga ta'efieauna ko'eni.

Ko e ta'e fieauna 'ena pea tukungaue 'a e pule'anga. Ko e ta'efieauna 'ena pea vela 'a Nuku'alofa, ko e ta'efieauna 'ena 'oku tangi atu 'a e kakai ke tuku hono tofitofi 'o e fonua 'i he teu fili, ka e vili kikihi pe ki'i palemia ko'eni pea mo G5.

Mo u 'ofa mai 'o tukuaa hono afe'i holo hotau vaka, hee 'e te tau fakahaohao mei he fanga ki'i peau iiki,'o toki 'a hake pe kuo mole toko 74. Kole atu kuo fe'unga. Mou kole fakamolemole ki he fonua, pea mou hu a kitu'a ka e 'alu atu ha ni'ihi fo'ou, he kuo fu'u tokolahi fau 'a e kakai ke nau fakatautau ho tau vaka ki he liliu.

Si'i faka'ofa 'ia 'i he famili 'o e kapiteni 'i he 'enau hahanu mo e laau vavale 'i he mavae kuo hoko.'Io ko e ngaue ia 'a e system lolotonga. Toki hoko atu
kuku-ki-vaha

Dunedin, New Zealand

#3 Feb 25, 2010
'Oku ofeina kita ee motu'a kapiteni kae tautefito ki hono kii famili kae kehee pau koe fili faingata'a nae pau kene fakahoko kae hange koe lau koe aofangatuku 'oe me'a kotoa fekau'aki pea moe folau 'ae vaka 'i he 'aho ko ia.......koe tu'utu'uni 'ae kapiteni 'oku mau'olunga taha....'ikai koe fu'u pule palangi tokoua 'oe "M".

Koe haa ee me'a na'e 'ikai lava ai 'ehe kapiteni kene fakahoko 'a 'ene tu'utu'uni fakapotopoto taha mei he ngaahi tefito'i mooni na'a ne 'ilo ki ai fekau'aki moe vaka?

Lava pe ketau pehee na'e masiva 'ilo 'ae Kapiteni ki he tafaaki fakalao (Policy & Regulation ) pea mo 'ene totonu faka-kapiteni...pe...koe fua eni 'oe to'onga taki fakatikitato/'Ikai toe lava ha taha fakakaukau lelei he kuo kapui hono 'atamai 'e he ilifia.

leva ee malanga kae tau atu!!
houmapolo

Tonga

#4 Feb 25, 2010
Mo'oni pe 'ae PM!,'oku 'iai 'ae "policy" moe "sysytem"
Ka 'oku toe fakaoli ange 'ae paasi 'ihe fakataha Kapineti (Sea ai 'ae PM) ke fakatau pea totongi 'ae Ashika kae toki 'ave kihe Komiti fale'i fakapa'anga ke fai ha'a nau lau pe 'oku totonu ke fakatau 'ae Ashika pe 'ikai.
Koe ha e fa'ahinga policy moe system pehe!
Malie mu'a PM!
kuku-ki-vaha

Dunedin, New Zealand

#5 Feb 25, 2010
Sam wrote:
Kapau na'e talangata'a 'a e Kapiteni ki he tu'utu'uni 'a e 'ofisi 'o e Shipping ke folau 'i he Ashika, ko'ene 'ilo 'a e fu'u kovi 'a e vaka, pea tuli ia 'o foki ki 'api, pe ko e fekau ke li ange ha'ane tohi fakafisi. Kaekehe, na'e hoko atu 'a e folau pea 'alu 'a e vaka 'o ngoto.
'Oku ngali tu'u fehangahangai nai 'a e tu'utu'uni 'a e system mo e fakafo'ituitui? Ko e fakamatala 'a e PM kuo 'osi maau pe 'a e lao ia mo e system 'i he ngaahi potungaue 'a e pule'anga. Ka 'okapau na'e hoko 'o tuli 'a e Kapiteni, ko e 'uhi ko'ene talangata'a ki he tu'utu'uni 'a e system, pea hoko mo e ngoto 'a e vaka, kohai nai 'e tukuaki'i?
Ka nae talangata'a ee kapiteni ki he tu'utu'uni mei ofisi ke folau ee vaka 'o hifo 'i he 'ene 'ilo'ilopau 'oku 'ikai feunga ee vaka ke folau pea tuli 'i he ngaue, ko 'ene totonu koe kapiteni 'oe vaka ta'efe'unga ko 'eni fakataha pea moe lao ko hono taukapo ia.'E toe ma'u pe 'a 'ene ngaue pea mo ha 'ane fu'u $$ lahi mei ha tu'utu'uni ta'efa kalao na'e mei tuku kiate ia mei he ofisi. Koe haa ee me'a 'oku hoko he 'aho ni? mooni ai ee lau....DO NOT ASSUME..U WILL GET ( ASS U n ME )
Kuka

Auckland, New Zealand

#6 Feb 25, 2010
kuku-ki-vaha wrote:
'Oku ofeina kita ee motu'a kapiteni kae tautefito ki hono kii famili kae kehee pau koe fili faingata'a nae pau kene fakahoko kae hange koe lau koe aofangatuku 'oe me'a kotoa fekau'aki pea moe folau 'ae vaka 'i he 'aho ko ia.......koe tu'utu'uni 'ae kapiteni 'oku mau'olunga taha....'ikai koe fu'u pule palangi tokoua 'oe "M".
Koe haa ee me'a na'e 'ikai lava ai 'ehe kapiteni kene fakahoko 'a 'ene tu'utu'uni fakapotopoto taha mei he ngaahi tefito'i mooni na'a ne 'ilo ki ai fekau'aki moe vaka?
Lava pe ketau pehee na'e masiva 'ilo 'ae Kapiteni ki he tafaaki fakalao (Policy & Regulation ) pea mo 'ene totonu faka-kapiteni...pe...koe fua eni 'oe to'onga taki fakatikitato/'Ikai toe lava ha taha fakakaukau lelei he kuo kapui hono 'atamai 'e he ilifia.
leva ee malanga kae tau atu!!
'Oku ou poupou ki ho'o lau. Kou sioloto atu ki he tukunga 'o hono loto he taimi ni,'oku ou tui pe ko e fakatomala lahi ka kuo tomui. Taumaia na'e fkmalohi'i ke heka, Kou tui au koene fkkaukau lelei taha pe eni pea mahalo nene pehe pe 'eia he'ikai ngoto neongo ene umeumea. "Oku tonu ke ako kitautolu heni, he 'oku 'ikai ke toe kehe eni mei he ngaahi me'alele 'oku tau ngaue'aki.'Oku ki'i lahilahi e fkuli ta'e laiseni he ka with no WOF. Neongo tetau hao he 'aho ni ka 'e 'iai pe 'aho 'e taha...
koaupe

Tonga

#7 Feb 25, 2010
Koe kapiteni oe Ashika...io oku mooni nae iai ene hala i heene tukuange ae vaka ke alu.Ka i heene tala hono fkfehui ia nae mahuinga kiai ae mea Tonga koe fkongoongo kihe kau taki.
Pea koena koe kau taki naa nau bullshitt nautolu.
The truth is,it isnt just the captains fault but anyone and everyone who had the authority in their hands to stop the Ashika from going out to sea but did not do so,they should all be in jail.
Meaning, our little pornographic fanatic Prime minister,Paul Kala'usi and all that let the Ashika go out to sea.

Since: Dec 09

AKLD, New Zealand

#8 Feb 25, 2010
Root of all evil - get the ring leader..

Puke'i mai ki heni 'a seveli ke lii ki tahi moe fevaleloi mo loi lahi! pea toki tautau 'i tolitoli ke matu'u.

As for the Devil [King]- dnt worry, He's dying of HIV and eats and sh1ts through a tube.

Since: Dec 09

AKLD, New Zealand

#9 Feb 25, 2010
koaupe wrote:
Koe kapiteni oe Ashika...io oku mooni nae iai ene hala i heene tukuange ae vaka ke alu.Ka i heene tala hono fkfehui ia nae mahuinga kiai ae mea Tonga koe fkongoongo kihe kau taki.
Pea koena koe kau taki naa nau bullshitt nautolu.
The truth is,it isnt just the captains fault but anyone and everyone who had the authority in their hands to stop the Ashika from going out to sea but did not do so,they should all be in jail.
Meaning, our little pornographic fanatic Prime minister,Paul Kala'usi and all that let the Ashika go out to sea.
Yeah you're right. only some will go to the slaughter house, but the wolves are still in the paddocks...hiding...
houmapolo

Tonga

#10 Feb 26, 2010
Why shouldn't charges wait until the inquiries finish?
Why Tuputupu charged?
I reckon that we have to go deeply to the root of the problem and then you see who will be charged and who will not be!!!
Don't be afraid Tuputupu!!! God will bless you and me too!!!
kuku-ki-vaha

Christchurch, New Zealand

#11 Feb 26, 2010
koaupe wrote:
Koe kapiteni oe Ashika...io oku mooni nae iai ene hala i heene tukuange ae vaka ke alu.Ka i heene tala hono fkfehui ia nae mahuinga kiai ae mea Tonga koe fkongoongo kihe kau taki.
Pea koena koe kau taki naa nau bullshitt nautolu.
The truth is,it isnt just the captains fault but anyone and everyone who had the authority in their hands to stop the Ashika from going out to sea but did not do so,they should all be in jail.
Meaning, our little pornographic fanatic Prime minister,Paul Kala'usi and all that let the Ashika go out to sea.
'Oku 'ikai koe mo'oni na'e 'i ai 'ene hala!!.....'oku halaia!!'i hono fatongia koe kapiteni tene lava kene kaniseli 'ae vaka ta'e toe ue'i 'eha lao makatu'unga mei he 'ene 'aofanagatuku koe vaka 'oku 'ikai fe'unga.

Fakatokanga'i ange, ko hono fakatau mai 'oe vaka 'oku kehee aupito ia pea mei hono fakalele fefolau'aki ee vaka. koe ongo mafai moe fatongia kehekehe pe ia 'e ua.

Hange ko 'eku lau kimu'a atu..pe na'e 'i ai nai ha'ane 'ilo ki he 'ene totonu faka-kapiteni? kene kaniseli 'aki ee folau 'o 'ikai koe mhu'inga'ia he me'a fakafonua koe fakaongoogno ki he kau taki (kou pehee koe fo'i loi ia mata'aa'aa ia 'oku fu'u kei nanamu 'aupito) Tatau tofu pe moe fefolau'aki vakapuna. Neongo ee fonu moe fihi ee fefolau'aki ka 'oku 'i ai ha ki'i faka'ilonga 'oku 'ikai falala'anga ee vaka, koe kaniseli pe kuopau.'Oku 'ikai koe kapiteni vakapuna pe ka 'oku tuhu 'eni ki he tokotaha kotoa pe 'oku fakafatongia'aki 'ae fo'i lea koe kapiteni pule (Captain in Command) Kae kehee, anga fefe koaa hono train etau kau kapiteni vakatahi pea mo hono fili kinautolu kenau 'ave holo ee mou'i tokolahi 'i he vahanoa?
houmapolo

Tonga

#12 Feb 26, 2010
ipouono wrote:
Root of all evil - get the ring leader..
Puke'i mai ki heni 'a seveli ke lii ki tahi moe fevaleloi mo loi lahi! pea toki tautau 'i tolitoli ke matu'u.
As for the Devil [King]- dnt worry, He's dying of HIV and eats and sh1ts through a tube.
...hangatonu pe ia ki Tolitoli,'oua toe li mai ki tahi he teu fiu au hono pukepuke 'ae ngutu 'o Taufatahi (hahaha!!!!!!!!)
koaupe

Tonga

#13 Feb 27, 2010
To kuku-ki-vaha

hoiaue.Io,malo oku tatau eku lau nae iai e hala ae Kapiteni mo hoo pehe mai oku halaia.
OSI MAHINO.

What I am trying to say is that..OKU IKAI KOE
KAPITENI PE OKU TOTONU KE TAU TAUTAU PEA TUHU KIAI KOIA PE OKU HALAIA TOKOTAHA!

What about Sevele?What about Lord Dalgety?What about Karalus?

It was not just the captain who had to authority to stop the Ashika on the grounds unworthy of sea travel. As a matter of fact, the captain was the last-in-power. The order for the Ashika to travel came down from a long line of people ABOVE the captain.
Pea oku nau kei sitting pretty atu pe i honau ngaahi api with no self-conscience whatsoever.

MALO
Tahi

Jouy-le-potier, France

#14 Feb 27, 2010
Tau ki'i tatali ange ki he fkmaau 'anga koe nounou pea vave hala valau toki ma'u e mo'oni moe halaia mei he feitu'u ko ia he neongo 'etau talanga ni ka'e toki aofangatuku kotoa pe mei he fkmaau'anga ....
Milsa

Whangarei, New Zealand

#15 Feb 27, 2010
koaupe wrote:
To kuku-ki-vaha
hoiaue.Io,malo oku tatau eku lau nae iai e hala ae Kapiteni mo hoo pehe mai oku halaia.
OSI MAHINO.
What I am trying to say is that..OKU IKAI KOE
KAPITENI PE OKU TOTONU KE TAU TAUTAU PEA TUHU KIAI KOIA PE OKU HALAIA TOKOTAHA!
What about Sevele?What about Lord Dalgety?What about Karalus?
It was not just the captain who had to authority to stop the Ashika on the grounds unworthy of sea travel. As a matter of fact, the captain was the last-in-power. The order for the Ashika to travel came down from a long line of people ABOVE the captain.
Pea oku nau kei sitting pretty atu pe i honau ngaahi api with no self-conscience whatsoever.
MALO
Lord Dalgety in my opinion, he was by far the most obnoxious person I have the misfortune to deal with. What does he do in Tonga? He was so rude to one of our staffs and I had to take over to try to calm him down. Lucky he didn't know that he was dealing with a Tongan, as in the end I have to be downright rude and told him that if he needed my help he better shut up and listen. Lucky for me didn't complain..
kai hoo kui

Brisbane, Australia

#17 Feb 27, 2010
I smell a scapegoat here.
But didn't all the people involve on these boat know it was not seaworthy or should I say they all knew and how come they not arrested. one big joke our system
Taukanove

Escalon, CA

#18 Mar 2, 2010
Oku sii pe hono tutu 'a Tonga
methodist hard

Christchurch, New Zealand

#19 Mar 2, 2010
ongo fefe 'ae kapiteni fononga moe kakai pea mo ia pe foki 'ihaa vaka ta'e fe'unga. Na'ane tali lelei pe 'e ia 'ae tali mate? Moe tamate?

Na'e ma'u nai 'ehe kapiteni ha silini ke fai 'ae ngaue ta'e 'ofa ko 'eni?
benji

Tonga

#20 Mar 2, 2010
me'a mo'oni 'oka pau na'a tau fakamaaau e kuo fuoloa e 'alu atu e kakai tokolahi ia ki pilisone he taimi ni pe ...malo pe 'oku 'ikai ke pehee......malo mu'a e talanga ...ka ko'eni koe kamata eni ..pea koe kapiteni eni kuo kamata ai pea 'ofa pe ke hokohoko mai moe toenga koee 'oku tau 'amanaki ke kau mo nautolu he nofo pilisone...'i he komisoni fk'eke'eke...ne tu'o fiha e folau ta'e fklao e kapiteni ko'eni pea toki ngoto e vaka....'io tu'o lahi pea koe taUTtea KOE ........'ilo pe 'oku kovi e vaka fktika pe fktika pe toki 'a hake pe kuo fktafa e vaka malie e...kohai leva ne fk'uli he vaka .....mahalo pe koha kau leka ako mei fokololo....lahi e me'a koe 'ai 'ai noa'ia...ka na'e 'i fee e meti ia.....ha.ha..ha. toe mohe moia......ok 'ai a hano tautea........tuku a e fktikas...moe kasele...kuo mole mo'ui e kakai...mo'oni e lau 'a kalalusi...fu'u lahi hono liliu fktonga e ngaahi lea fkpalangi 'o hee ai e fkkaukau e kakai e ni'ihi...koe 'oku tonu pe hono ui koe kapiteni toe fktonga'i ia koe 'eiki vaka ...mohemohe pe 'eiki vaka ia te'te'e....kohono hili pe ha ki'i lakanga kuo hiki ai mo'ui mo fktika ne tonu ke 'elo e kapiteni ko'eni....malo ena ka tau toki hoko atu..lol,
Maa Lahi

Auckland, New Zealand

#21 Mar 2, 2010
Koe kapiteni ia 'oku meimei fk-leiti he 'oku 'ilonga 'aupito 'ene fehekeaki mo ngutungutuua he kehekehe 'ene ngaahi fk-matala 'oku fai.Kapau ko au 'ae kapiteni kou to'o hoku pine kapiteni 'o li ki tahi pea 'oua tene toe fie kapiteni he 'oku 'ikai kene lava 'o fai hono fatongia koe fk-haofi e mo'ui 'ae kakai.Totonu ke fk-heka e kau taki hala koe he pule'anga ha vaka ava pea tuku atu kenau folau 'o ngoto pe'e fefe 'enau ongo'i kihe ongo ko ia 'ae kakai moe famili ko e na'e mole 'honau famili he Ashika.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 2
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Oceania Discussions

Title Updated Last By Comments
LDS Apostle visited Tonga (Feb '14) 24 min Dana Robertson 28,302
ABC thriller Hiding is Australia's version of B... 14 hr bob 1
Fiji-born takes stand in Sacramento court (Nov '08) 21 hr Rocky 32
House in uproar after PM hires his own son Wed uiha 24
The Duke of Edinburgh has been awarded a Knight... Wed Last Aussie Natio... 12
Micronesians In America - "How Come? Mushroom F... (Aug '07) Wed BANBANG-Arizona 718
Manus Island detainees in sex video, PNG MP claims (Dec '13) Wed silent obsever 39
More from around the web