BENCANA ALAM di Indonesia Telah tercatat dlm AL-QURAN!!

Posted in the Malaysia Forum

First Prev
of 10
Next Last

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#1 Jan 14, 2011
ALQURAN DAN TSUNAMI Aceh 26-desember-2004 :

Dan tiadalah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.(QS. 6:38),::Terjemahan::::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Surat 6 ayat 38 adalah sebuah ayat yang menjelaskan semua kejadian di muka bumi ini telah tercatat dalam sebuah kitab induk (lauful mahfud), semua mahluk hidup pada hakikatnya akan kembali kepadaNya.

ALQURAN & GEMPA YOGYA 27-mei -2006

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(Al-quran surat Al-hadiid:22-24)::Terjemahan:: ::Tafsir::::Asbabun Nuzul::

Al-quran surat Al-hadiid ayat 22-24 adalah surat yang dibawa pada brosur peringatan sebelum gempa yogya yang disebarkan di yogya sebelum gempa itu terjadi, lihat brosur,

ALQURAN DAN TSUNAMI PANGANDARAN 17-juli -2006

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.(qs al-aníam:44),::Terjemahan::::T afsir::::Asbabun Nuzul::

Surat 6 ayat ke 44 adalah ayat yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa yang dilupakan ( pada masa kini, tersebutlah gempa yogya dan lumpur lapindo dimana saat heboh dengan pemilihan miss universe dan merapi tidak jadi meletus

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#2 Jan 14, 2011
ALQURAN DAN LUMPUR LAPINDO MELEDAK 22-november-2006

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi ; maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang . Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.(qs 22:11),::Terjemahan::::Tafsir: :::Asbabun Nuzul::

Alquran surat 22 ayat 11, sesuai tgl ledakan lumpur lapindo, dimana ledakan lapindo ini menunjukkan sebuah bencana unik di muka bumi ini yang dengan bencana itu, diharapkan umat manusia lebih mendekatkan diri kepadaNya, kenyataannya, lumpur lapindo yang terjadi justru diperparah dengan ritual ritual klenik yang mengulang pada ritual mbah merapi sebelum gempa yogya.

ALQURAN DAN PESAWAR ADAM AIR TERJATUH 1-1-2007

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas Ďarsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya . Dan Dia bersama kamu di mama saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.( QS 57:4)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 57 ayat ke 4, sesuai dengan kode Adam Air yang Jatuh, dimaka kode itu adalah KI 574, surat ini menerangkan kepada kita semua akan kejadian nyata baik yang ada di bumi bahkan di perut bumi sekalipun, beserta kejadian yang di langit (pada masa kini adalah pesawat). Kesemuanya menegaskan tentang keberadaan Allah swt .

ALQURAN DAN JAKARTA BANJIR BESAR 2-2-2007

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah , padahal kamu mengetahui.(QS 2:22)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 2 ayat 22, sesuai dengan tgl banjir jakarta yang terjadi tgl 2 bulan 2 adalah sebuah ayat tentang air hujan, sebenarnya air hujan itu membawa berkah, namun bisa menjadi tidak berkah manakala kita adakan sekutu-sekutu bagi Allah swt, seperti pada masa itu, sekutu yang tampa pada kejadian gempa yogya, lumpur lapindo, tsunami pangandaran dan terakhir adalah pencarian adam air yang melibatkan ritual-ritual tertentu.
Ringgit Anjing

Santa Clara, CA

#3 Jan 14, 2011
Si TS DUNGU coba menjustifikasi setiap kejadian dengan HAWA NAFSU-nya.

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#4 Jan 14, 2011
ALQURAN DAN BENCANA BERUNTUN LONGSOR NTT, GEMPA SUMBAR & GARUDA JATUH

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.(QS 2:155)::Terjemahan::::Tafsir:: ::Asbabun Nuzul::

Surat ke 2 ayat ke 155, sesuai dengan datangnya bencana beruntun, 1-1-2007 Adam Air Jatuh, 2-2-2007 Jakarta Banjir Besar, 3-3-2007 NTT longsor, 6-3-2007 Gempa Sumbar dan 7-3-2007 Garuda Jatuh yang menunjukkan kepada kita, bahwa bencana itu adalah cobaan yang telah dituliskan.

ALQURAN DAN BENCANA GEMPA BENGKULU 12-september-2007

Telah pasti datangnya ketetapan Allah maka janganlah kamu meminta agar disegerakan nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(QS 16:1)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 16 ayat ke 1, sesuai dengan gempa bengkulu yang pertama terjadi tgl 4-4-2007 kemudian terjadi lagi tgl 12-9-2007 sebagai 161 hari lamanya, ayat itu menunjukkan kepada kita bahwa ketetapan hari kiamat sudah pasti, sebagaimana kiamat kecil berupa gempa bumi seperti gempa bengkulu itu yang telah ditampakkan dalam tgl yang kembar sebelum terjadinya kemudian di-ikuti kejadian demi kejadian aneh, hingga akhirnya gempa itu membawa korban.

ALQURAN DAN BENCANA SITU GITUNG 27-Maret-2009

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram .Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu.(qs 5:62)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 5 ayat ke 62 sesuai dengam bencana terakhir yang tercatat sebagai gempa bengkulu 12-september-2007, maka 562 setelah itu, terjadilah situ gintung yang terjadi tgl 27-maret-2009, sesuai sifat saat itu, dimana banyak orang yang bersegera dalam dosa, suap, korupsi sirik dengan air ponari dsb)

ALQURAN DAN BENCANA GEMPA TASIKMALAYA 2-september-2009

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.Tetapi jika kamu menyimpang sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(qs 2:208-209)

Surat ke 2 ayat 208-209, ayat ini diambil sesuai dengan kejadian gempa tasikmalaya yang terjadi tgl 2-9-2009, dimana surat ke 2 ayat 209 itulah sebagai tunjukkan ketika dalam gempa bumi tasikmalaya itulah sebagai Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
kevin

Shah Alam, Malaysia

#5 Jan 14, 2011
owh

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#6 Jan 14, 2011
ALQURAN DAN BENCANA GEMPA PADANG 30-september-2009

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.(QS 30:9)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 30 ayat ke 9 sesuai dengan tgl terjadinya gempa padang, yang menyatakan secara generik akan sebuah kebinasaan dikarenakan faktor kezaliman yang telah berlaku sebelumnya. Ketika gempa padang terjadi, maka sesungguhnya pelajaranNya tentang gempa bisa di minimalkan korban jiwa ketika kita berlaku adil.

ALQURAN DAN BENCANA BANJIR BANDANG WASIOR 4-oktober-2010

Hanya kepadaNyalah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya kembali , agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.(QS 10:4)::Terjemahan::::Tafsir::: :Asbabun Nuzul::

Surat ke 10 ayat 4 menerangkan arti sebuah siklus, semua mahluk akan terkena siklus sebagai bentuk keadilan yang general. Surat ini diambil dari tgl terjadinya banjir wasior 4-10-2010 yang merupakan sebuah kebalikan dari peristiwa sebelumnya, dimana presiden polandia meninggal karena kecelakaan pesawat tgl dan bulan kebalikan dari banjir wasior yakni tgl 10-4-2010.

WAH AMAT DAHSYAT nih indonesia!! SEMUA BENCANA TERTULIS DI DALAM AL_QURAN!! sesungguhnya Allah itu maha adil dan maha berkuasa.^_^

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#7 Jan 14, 2011
WAH AMAT DAHSYAT nih indonesia!! SEMUA BENCANA TERTULIS DI DALAM AL_QURAN!! sesungguhnya Allah itu maha adil dan maha berkuasa.^_^
amin

Puchong, Malaysia

#8 Jan 14, 2011
Allahuakbar..!!

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#9 Jan 14, 2011
INI LAGI DAHSYAT!!:

Tanpa diketahui siapa yang memulai atau berusaha untuk menganalisa setelah paska bencana beruntun itu timbul cerita yang hangat beredar di masyarakat bahwa ternyata waktu peristiwa gempa dikaitkan dengan ayat suci al Quran. Entah memang kebetulan atau memang hal itu adalah isyarat Ilahi ternyata pesan-pesan yang terungkapun secara persis sama dengan kejadiannya. Gempa susulan di Padang pukul 17.58 WIB. Ternyata dalam kitab suci Alquran, surat 17 (Al Israa') ayat 58 tertuilis bahwa: "Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz)". Bahkan gempa susulan di Padang pada pukul 17.58 WIB, bila ditilik dalam ayat suci al Quran surat 17 (Al Israa') ayat 58, yang tertulis adalah : "Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuz)". Sedangkan gempa bumi di Jambi yang terjadi tanggal 1 Oktober 2009 pukul 08.52 WIB. Surat 8 (Al Anfaal) ayat 52 : "(Keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya". Hanya Allah yang tahu
wong jawa

Tangerang, Indonesia

#10 Jan 14, 2011
tanda2 kiamat sudah dekat, salah satunya keluarnya dajjal, malon adalah dajjal yang dimaksud! mencuru, berjudi, merogol sudah legal..negara islam peranga lebih dari israil

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#11 Jan 14, 2011
wong jawa wrote:
tanda2 kiamat sudah dekat, salah satunya keluarnya dajjal, malon adalah dajjal yang dimaksud! mencuru, berjudi, merogol sudah legal..negara islam peranga lebih dari israil
cakap itu gunalah otak. bukti sudah ada bahwa indonesia kini di ambang kehancuran balasan dari Allah.^_^
Ringgit Anjing

Santa Clara, CA

#12 Jan 14, 2011
wong jawa wrote:
tanda2 kiamat sudah dekat, salah satunya keluarnya dajjal, malon adalah dajjal yang dimaksud! mencuru, berjudi, merogol sudah legal..negara islam peranga lebih dari israil
Dajjal datang dari arah Utara ternyata benar gan..

arah Utara Indonesia itu ternyata Malaysia.
wong jawa

Tangerang, Indonesia

#13 Jan 14, 2011
malay indon stupid wrote:
<quoted text>cakap itu gunalah otak. bukti sudah ada bahwa indonesia kini di ambang kehancuran balasan dari Allah.^_^
yang gak pake otak tu kamu lon!! dajall satu ni sudah bermain2 dengan ayat alquran!!
mencuri itu = mengambil hak orang lain!! malon bangsa pencuri yang sembunyi atas nama islam!! dajjal..dajall..dajall..!! harus dibumi hanguskan!!
wong jawa

Tangerang, Indonesia

#14 Jan 14, 2011
Ringgit Anjing wrote:
<quoted text>
Dajjal datang dari arah Utara ternyata benar gan..
arah Utara Indonesia itu ternyata Malaysia.
israil = malon pecundang = dajjal
peranga x de beza
one israel =1malon
ptuih..
amin

Puchong, Malaysia

#15 Jan 14, 2011
wong jawa wrote:
tanda2 kiamat sudah dekat, salah satunya keluarnya dajjal, malon adalah dajjal yang dimaksud! mencuru, berjudi, merogol sudah legal..negara islam peranga lebih dari israil
hmmm...aku di sini telah banyak diceritakan oleh TKI disni tentang maksiat,disko2,narkotik,pelacu r,berjudi di indonesia.
mereka sendiri membuat pengakuan.

salah satu buktinya apabila dangdut bogel berleluasa di bandung dan medan.
masya allah..

hari kehancuran indonesia makin dekat...sungguh dekat!

“Berfikir Dengan Waras”

Since: Sep 10

Jakarta, Indonesia

#16 Jan 14, 2011
wong jawa wrote:
<quoted text>
yang gak pake otak tu kamu lon!! dajall satu ni sudah bermain2 dengan ayat alquran!!
mencuri itu = mengambil hak orang lain!! malon bangsa pencuri yang sembunyi atas nama islam!! dajjal..dajall..dajall..!! harus dibumi hanguskan!!
hai kenapalah kamu ini sungguh dungu..
kalo tak percaya,pergi aja kamu sana buka al-quran dan baca sendiri isi kandungan,adakah sama atau tidak seperti yang saya tulis ini
wong jawa

Tangerang, Indonesia

#17 Jan 14, 2011
amin wrote:
<quoted text>hmmm...aku di sini telah banyak diceritakan oleh TKI disni tentang maksiat,disko2,narkotik,pelacu r,berjudi di indonesia.
mereka sendiri membuat pengakuan.
salah satu buktinya apabila dangdut bogel berleluasa di bandung dan medan.
masya allah..
hari kehancuran indonesia makin dekat...sungguh dekat!
indo tidak pernah melegalkan itu semua..cuba lah lihat!! di malon judi sudah dilegalkan!! kah..kah tobatlah malon

ngaku negara islam perangai lebih dari israil
one israil =1 malon
wong jawa

Tangerang, Indonesia

#18 Jan 14, 2011
tuhannya islam = alloh
tuhannya malon = raja
??????????
dul

Indonesia

#19 Jan 14, 2011
bencana di indonesia telah diramalkan dalam kitab joyoboyo, dan ramalan itu benar adanya, hingga muncul satrio piningit. di awali dengan adanya bencana terus menerus yang melanda negri indo ter cinta. negri indonesia sebenarnya adalah negara terbesar di dunia, cuman banyak yang menutupi fakta sejarah itu.
sebentar lagi indonesia akan menjadi negara yang besar, setelah syariat islam berdiri.
Buktiin aja bung, tunggu aja,
Fight

Mount Morris, MI

#20 Jan 14, 2011
Kalau percaya bahwa itu semua hanyalah kebetulan..
Lebih baik kalian nggak usah punya agama aja deh,, kalau masih percaya itu hanyalah kebetulan, maka kalian lebih baik ngikuti teori darwin aja deh..
Dia kan mengatakan bahwa bumi ini ada hanyalah karna suatu kebetulan.

Tell me when this thread is updated:

Subscribe Now Add to my Tracker
First Prev
of 10
Next Last

Add your comments below

Characters left: 4000

Please note by submitting this form you acknowledge that you have read the Terms of Service and the comment you are posting is in compliance with such terms. Be polite. Inappropriate posts may be removed by the moderator. Send us your feedback.

Malaysia Discussions

Title Updated Last By Comments
DEBAT ISLAM VS KRISTEN. Fakta: ISLAM GAK AKAN M... (Jun '13) 1 min PENDATANG BARU 98,844
Sriwijaya sudah terbukti berpusat dan bermula d... 7 min Mohd Am 1,136
gigolo malaysia wanita syg (Sep '10) 25 min sucii 78
KENAPA KRISTEN MARAH DiSEBUT KAFIR ? (Mar '12) 27 min Djiko 26
KESIAN, INDONESIA DIPIMPIN Oleh DEWA BADUT JOKOWI 37 min Garuda atjeh 4,147
FORUM LONTE/GIGOLO (Silakan Isi) (Jul '09) 40 min doni perkasa 27,962
Jokowi PIDATO , Dunia Berdecak KAGUM ada yang I... 54 min Henrie 724
More from around the web